ขอนแก่นคุมเข้ม!!ขยายประกาศฯฉบับที่ 35 ถึงวันที่ 15 พ.ค.2564เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด51จว.กักตัว 14 วัน

ขอนแก่นขยายประกาศฯฉบับที่ 35 ถึงวันที่ 15 พ.ค.2564ผู้เดินทางเข้ามาใน จ.ขอนแก่น พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น 6 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 45 จังหวัดต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในระดับพื้นที่และกักตัว(Home Quarantine) 14 วัน
วันนี้(30 เม.ย.64) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น ที่พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งเมื่อวันที่ 23 เม.ย.2564 มติที่ประชุมให้จัดตั้งโรงพยาบาลแห่งที่ 2 ขึ้น ทั้งนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ มีการประเมินผลกระทบทางสังคม โดยจัดทำประชาคมร่วมกับทุกภาคส่วนได้ยอมรับและเห็นด้วยในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ขณะนี้มีความพร้อมที่จะรองรับผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีกำหนดพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ในวันที่ 3 พ.ค.2564 นี้
สำหรับจังหวัดขอนแก่น วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 10 ราย มียอดสะสมรวม 385 ราย กำลังรักษาอยู่ 220 คน รักษาหายแล้ว 165 คน นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณามาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ที่ประชุมมีมติให้ออกประกาศจังหวัดขอนแก่น โดยขยายเวลาประกาศในการบังคับใช้ตามประกาศฉบับที่ 35 โดยยืดออกไปอีก 14 วัน ถึงวันที่ 15 พ.ค.2564 และในกรณีที่บุคคลเดินทางเข้ามาในจังหวัดขอนแก่น จาก 17 จังหวัดที่ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในระดับพื้นที่ ให้เปลี่ยนเป็น 51 จังหวัด โดยทำการกักตัว(Home Quarantine) 14 วัน คือจังหวัดที่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น 6 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 45 จังหวัด
สำหรับการเปิดรับบริจาคโลหิตได้ แต่ให้มีมาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนของโรงแรมที่ร้องขอให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นสั่งปิด ได้ขอให้ภาคเอกชนจังหวัดขอนแก่น ไปศึกษารายละเอียดและนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป
   
แสดงความคิดเห็น