ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุกอดีตนายอำเภอหนองเรือ-ขอนแก่น

ศาลอุทธรณ์ยืน คุก 20 ปี อดีตนายอำเภอหนองเรือ-ขอนแก่นเรียกรับเงินอนุมัติโครงการชุมชนพอเพียง
รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ความคืบหน้าผลคดีกล่าวหา นายศุภโชค สังขวณิช​ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เรียกรับเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการลงนามอนุมัติโครงการชุมชนพอเพียงของแต่ละหมู่บ้าน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 มีมูลความผิดทางอาญาตาม ป.อ. มาตรา 148 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 พิพากษาจำเลยมีความผิดตามมาตรา 148 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามมาตรา 91 จำคุกกระทงละ 5 ปีรวม 4 กระทงเป็นจำคุก 20 ปี
ความคืบหน้าล่าสุด ศาลอุทธรณ์พิพากษา ยืนตามศาลชั้นต้น
เบื้องต้น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบในการที่อัยการสูงสุดจะไม่ฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ทั้งนี้ คดียังไม่สิ้นสุด จำเลย มีสิทธิต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลที่สูงกว่านี้อีกได้
สำหรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 ระบุว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต
แสดงความคิดเห็น