เพื่อสังคม!!ม.ภาคฯ/เทคโนภาคฯผุดโครงการเต็มใจแบ่งปัน ห่วงใยพี่น้องชาวขอนแก่น สู้ภัยโควิด

วันที่ 28 เม.ย.64 มูลนิธิยกระดับการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกันจัดโครงการ “เต็มใจแบ่งปัน ห่วงใยพี่น้องชาวขอนแก่น สู้ภัยโควิด 19”เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้
.
1.“มอบเงินสนับสนุนการสร้างห้องความดันลบ จำนวน 100,000 บาท” ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดขอนแก่น
.
2 “ถุงเต็มใจ” จำนวน 500 ถุง บรรจุหน้ากากอนามัย, สเปรย์แอลกอฮออล์, ปลากระป๋อง, มาม่า และน้ำดื่ม มอบให้แก่ประชาชนทั่วไป ชุมชนละ 50 ถุง จำนวน 10 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านกอก, ชุมชนบ้านเป็ด, ชุมชนเทคโนภาคฯ, ชุมชนหนองแวง, ชุมชนเหล่านาดี, ชุมชนบ้านคำไฮ้, ชุมชนบ้านโจด, ชุมชนศรีจันทร์, ชุมชนบ้านศรีจันทร์, ชุมชนบ้านเอื้อ
.
3.“เซตเต็มใจ” มอบให้แก่โรงพยาบาล โรงพยาบาลภาคสนาม และจังหวัดขอนแก่น จำนวน 11 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์, โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดขอนแก่น, โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดขอนแก่นสาขามิตรภาพ, ศูนย์พยาบาลโคกศรี, ศูนย์พยาบาลโนนทัน, ศูนย์พยาบาลหนองวัด, ศูนย์กักตัวผู้ติดเชื้อ, ศูนย์พัฒนาชุมชน, ค่ายศรีพัชรินทร์, สถานีอนามัยคำไฮ้หัวทุ่ง, และจังหวัดโดยมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในกล่องประกอบด้วย น้ำดื่ม, สเปรย์แอลกอฮออล์ และหน้ากากอนามัย โดยเน้นให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย
.
4.“ตู้เต็มใจ” เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนตามชุมชนในด้านการบริโภคข้าวสาร อาหารแห้ง ต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ชุมชนบ้านกอก, ชุมชนบ้านโนนทัน, ชุมชนบ้านศิลา และชุมชนบ้านเป็ด เชิญชวนผู้มีความประสงค์ในการรวมบริจาคสามารถบริจาคสิ่งของจำเป็นได้ตามจุดตั้งตู้เต็มใจ
.
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ผ่านโครงการ “เต็มใจแบ่งปัน ห่วงใยพี่น้องชาวขอนแก่น สู้ภัยโควิด 19”ในนามของมูลนิธิยกระดับการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวขอนแก่นผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
แสดงความคิดเห็น