เช็ค28จังหวัด!!ขอประชาชนงดออกจากบ้าน‘บุรีรัมย์’เข้มสุดงดตลอดทั้งวัน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564  ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งรายชื่อ 28 จังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถาน โดยเป็นข้อมูลสรุปล่าสุดวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

ภาคเหนือ

 • แพร่ : เวลา 23.00 – 03.00 น.
 • อุทัยธานี : เวลา 23.00 – 04.00 น.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ชัยภูมิ : เวลา 23.00 – 04.00 น.
 • นครราชสีมา : เวลา 23.00 – 04.00 น.
 • บุรีรัมย์ : ตลอดทั้งวัน 
 • บึงกาฬ : เวลา 23.00 – 04.00 น.
 • ยโสธร : เวลา 23.00 – 04.00 น.
 • หนองคาย : เวลา 23.00 – 04.00 น.
 • อุบลราชธานี : เวลา 23.00 – 04.00 น.

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

 • ชัยนาท : เวลา 23.00 – 04.00 น.
 • นครนายก : เวลา 23.00 – 04.00 น.
 • นครปฐม : เวลา 23.00 – 04.00 น.
 • นนทบุรี : เวลา 21.00 – 04.00 น.
 • ปทุมธานี : เวลา 21.00 – 04.00 น.
 • เพชรบุรี : เวลา 23.00 – 04.00 น.
 • ราชบุรี : เวลา 23.00 – 04.00 น.
 • สมุทรปราการ : เวลา 21.00 – 04.00 น.
 • สมุทรสาคร : เวลา 23.00 – 04.00 น.
 • สุพรรณบุรี : เวลา 23.00 – 04.00 น.

ภาคใต้

 • กระบี่ : เวลา 22.00 – 04.00 น.
 • ตรัง : เวลา 22.00 – 03.00 น.
 • ปัตตานี : เวลา 22.00 – 04.00 น.
 • พัทลุง : เวลา 24.00 – 03.00 น.
 • ภูเก็ต : เวลา 22.00 – 04.00 น.
 • ยะลา : เวลา 22.00 – 04.00 น.
 • ระนอง : เวลา 22.00 – 04.00 น.
 • สงขลา : เวลา 22.00 – 04.00 น.
 • สุราษฎร์ธานี : เวลา 22.00 – 04.00 น.

 

แสดงความคิดเห็น