ศาล รธน.ชี้ ‘ธรรมนัส’ ไม่ต้องพ้น จากตำแหน่ง

 ศาล รธน.ชี้ ‘ธรรมนัส’ ไม่ต้องพ้น จากตำแหน่งรัฐมนตรีและ ส.ส. เหตุเคยจำคุกคดียาเสพติดปี 2537
รายงานข่าวแจ้งว่า ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย คดีที่ 6/2564 ว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และ ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ ไม่ต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีและ ส.ส. แม้จะเคยถูกศาลในออสเตรเลียตัดสินให้จำคุกในคดียาเสพติด เมื่อปี 2537 เนื่องจากการใช้อำนาจตัดสินคดี เป็น 1 ใน 3 อำนาจอธิปไตย ได้แก่ บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ ซึ่งเป็นอำนาจเด็ดขาดสมบูรณ์ไม่อยู่ภายใต้อาณัติของรัฐอื่น การตัดสินคดีในต่างประเทศจึงไม่ผูกพันกับศาลไทย ยกเว้นแต่มีการทำสนธิสัญญา ซึ่งส่วนใหญ๋มักเป็นคดีแพ่ง ไม่ใช่คดีอาญา นอกจากนี้ หลักกฎหมายอาญาในแต่ละประเทศยังมีความแตกต่างกัน
.
ที่มาของคดีนี้ เกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มาตรา 98(10) กำหนดคุณสมบัติต้องห้ามของ ส.ส.ไว้ว่า จะต้องไม่ “..เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุด..กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด ฐานเป็นผู้ผลิต นําเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า..” ซึ่งมาตรา 160(ุ6) ก็กำหนดไว้ว่า ผู้ที่เป็นรัฐมนตรี จะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามดังกล่าวเช่นเดียวกันกับ ส.ส.
.
โดย ร.อ.ธรรมนัสถูกสื่อออสเตรเลีย เปิดเผยว่า เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกในคดียาเสพติด เมื่อปี 2537
.
เป็นเหตุให้ ส.ส.พรรคก้าวไกล ยื่นคำร้องขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีและ ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส ช่วงกลางปี 2563 จนมีคำวินิจฉัยออกมาข้างต้น
แสดงความคิดเห็น