Moderna สร้างภูมิคุ้มกันเชื้อกลายพันธุ์Covid-19สายพันธุ์แอฟริกาใต้และบราซิล

วัคซีนโควิด-19 ของ Moderna กระตุ้น หรือบูสเตอร์ช็อต สร้างภูมิคุ้มกันเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์แอฟริกาใต้และบราซิลได้
ราบงานข่าวแจ้งว่าเว็บไซต์ของผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อ Moderna เปิดเผยว่า สเตฟาน บ็องเซล ซีอีโอบริษัท Moderna ระบุถึงการทดสอบเบื้องต้นของบูสเตอร์ช็อต หรือวัคซีนกระตุ้นที่ชื่อ mRNA-1273.351 ว่า การฉัดวัคซีนบูสเตอร์ช็อตหรือวัคซีนดั้งเดิมของ Moderna เข็มที่ 3 ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์จากแอฟริกาใต้และบราซิลได้มากกว่าคนที่ฉีดเพียง 2 โดส
.
หลังจาก 6 เดือน ผู้ที่ได้รับวัคซีนบูสเตอร์ช็อตที่ถูกออกแบบให้ป้องกันเชื้อกลายพันธุ์จากแอฟริกาใต้และบราซิลมีภูมิคุ้มกันเชื้อกลายพันธุ์ทั้งสองสายพันธุ์มากกว่าผู้ที่ได้รับวัคซีน Moderna ดั้งเดิมโดสที่ 3 เกือบ 2 เท่า นับเป็นครั้งแรกที่ Moderna เผยผลการทดสอบวัคซีนบูสเตอร์ช็อต
.
อย่างไรก็ดี #การทดลองครั้งนี้ยังเป็นการทดลองในกลุ่มเล็กๆ กับอาสาสมัครเพียง 40 คนเท่านั้น และยังอยู่ในขั้นการทดลองในห้องวิจัย จึงยังไม่แน่ชัดว่าหากนำมาใช้จริงวัคซีนบูสเตอร์ช็อตจะได้ผลมากน้อยเพียงใด
แสดงความคิดเห็น