ผู้ว่าฯขก.เร่งสปีด!!3 เดือนฉีดวัคซีนครบ 1.4 ล้านคนครบทุกอำเภอวันละ 2,200 คน

ผู้ว่าฯขอนแก่น ขีดเส้น 3 เดือนฉีดวัคซีนครบ 1.4 ล้านคน ผนึกพลังร่วม โรงพยาบาลรัฐ-เอกชน-มหาวิทยาลัย-ทหารและ รพ.สต. ให้บริการวัคซีน ครบทุกอำเภอวันละ 2,200 คน
7 พ.ค. 64 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลธัญรักษ์ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น และประชุมร่วมผู้อำนวยการโรงพยาบาลของรัฐ-เอกชน-มหาวิทยาลัย-รพ.ทหาร และ รพ.สต. รวมไปถึงหัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลจากทุกโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอจากทั้ง 26 อำเภอของ จ.ขอนแก่น เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการเตรียมการการให้บริการวัคซีนให้กับชาวขอนแก่น ตามแผนการดำเนินงานในรอบเดือน มิ.ย.
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่นั้นพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย ทำให้ยอดจำนวนผู้ป่วยสะสมในการระบาดระลอกใหม่รวม 442 ราย ในจำนวนนี้รักษาหายขาดแล้ว 263 ราย และยังคงรักษาอยู่ในขณะนี้ 180 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ขณะที่การฉัดวัคซีนให้กับชาวขอนแก่น 3 ครั้งที่ผ่านมาตามการจัดสรรของทางรัฐบาลในกลุ่มจังหวัดฟื้นฟูเศรษฐกิจ มีผู้ที่ได้รับวัคซีนไปแล้วทั้งสิ้นรวมกว่า 24,000 คน ในจำนวนนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มากกว่าร้อยละ 80 ขณะที่วัคซีนในรอบเดือน มิ.ย.ของแอนต้าซิเนก้า ที่จะต้องฉีดให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคนั้น การเตรียมการในขั้นตอนต่างๆ จึงได้มีการหารือกันในวันนี้ซึ่งถือเป็นครั้งสำคัญที่ทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือกัน
“ เรากำหนดแผนในการฉีดวัคซีนของแอสต้าซิเนก้า ที่จะได้รับการส่งมอบจากรัฐบาลในเดือน มิ.ย. ซึ่งขอนแกน ได้เสนอขอรับการจัดสรรวัคซีนไปทั้งสิ้นตามสัดส่วนของจำนวนประชากรทั้งจังหวัด ที่จะต้องให้ได้รับวัคซีนที่ร้อยละ 70เท่ากับว่า คนขอนแก่น 1,400,000 คนจะได้รับวัคซีนทั้งหมด ซึ่งถือเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ที่สำคัญที่จะเกิดขึ้น ทำให้ในที่ประชุมวันนี้ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันจากทุกฝ่ายเพื่อให้ดารฉีดวัคซีนให้กับชาวขอนแก่นนับล้านคนจะต้องเสร็จสิ้นภายใน 3 เดือนและหากช้าที่สุดคือภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. ซึ่งเท่ากับว่าคนขอนแก่นจะต้องได้รับวัคซีนเฉลี่ยต่ำที่สุดคือวันละ 2,200 คน ”
 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า วันนี้ทุกคนคุ้นชินและเชื่อมั่นในวัคซีนที่รัฐบาลได้จัดสรรมาให้และเข้าสู่ขั้นตอนของการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและกำหนดสถานที่ของการรับบริการวัคซีน ซึ่งแผนการที่ สสจ.ขอนแก่นกำหนดไว้ คือการที่ รพ.ของรัฐ ทั้ง26 อำเภอ รวมถึง รพ.สต. จะเป็นพื้นที่หลักในการให้บริการตามแผนการที่กำหนด ขณะเดียวกันยังคงมีการประสานงานร่วม รพ.เอกชน,รพ.มหาวิทยาลัย รวมไปถึง รพ.สนามและ รพ.ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ได้เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันฉีดวัคซีนให้กับคนขอนแก่น ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
แสดงความคิดเห็น