ศบค.ยันวัคซีน Sinovac มีประสิทธิภาพ

ศบค.เผยองค์กรอนามัยโลกระบุวัคซีน Sinovac ปลอดภัย
รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 7 พ.ค. 64 ศบค. หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกออก Final Review สร้างความมั่นใจ Sinovac ปลอดภัย ฉีดได้ ไม้ต้องกลัว โดยอ้างถึงผลการพิจารณาของคณะที่ปรึกษายุทธศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญทาง ด้านภูมิคุ้มกันขององค์การอนามัยโลก (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization -SAGE) ต่อประสิทธิภาพของวัคซีนมีดังนี้
– ป้องกันอาการโควิด 67%
– ป้องกันการแอดมิดเนื่องจากโควิด 85%
– ป้องกันการเข้า ICU เนื่องจากโควิด 89%
– ป้องกันการเสียชีวิตเนื่องจากโควิด 80%
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
รายงานฉบับเต็ม
แสดงความคิดเห็น