กราบสาธุ!!‘วัดป่าบ้านตาด’มอบเงิน 2 ล้านบาทช่วยจังหวัดอุดรธานีสู้ภัยโควิด-19

พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ หรือ วัดป่าบ้านตาด มอบเงินจังหวัดสู้ภัยโควิด-19 เพื่อจัดหาเวชภัณฑ์ที่ขาดแคลน ดูแลสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบช่วงการแพร่ระบาด 2 ล้านบาท ในขณะที่คณะศิษยานุศิษย์ร่วมสมทบทุนบริจาคเพิ่ม 174,100 บาท
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาใหญ่วัดเกษรศีลคุณ หรือ วัดป่าบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ,พลตรีพิทักษ์ จันทร์เขียว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 , พลตำรวจตรีพิษณุ อุณหเสรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี, นายธีระภัทร ผิวสวัสธ์ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี รับมอบเงินบริจาคจากพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด รวม 2,174,100 บาท เพื่อมอบให้การสนับสนุนจังหวัดอุดรธานี ในการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด- 19
นายฐิติวัชร์ สุชนวนิช ไวยาวัจกรวัดเกษรศีลคุณ กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเรียกโดยย่อว่า โรคโควิด-19 ซึ่งถือเป็นโรคมาตั้งแต่ปี 2562 เริ่มที่เมืองหวู่ฮั่น ประเทศจีน และระบาดรุกรามไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก เพียงระยะเวลา 2 ปีเศษ ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 155 ล้านคน เสียชีวิตมากกว่า 3 ล้านคน สำหรับประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค.2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,630 คน มีผู้ติดเชื้อสะสม 56,142 คน เสียชีวิต 22 ราย หากยังขาดความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนภายในชาติ ด้วยมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ตามที่ทางราชการและผู้เชี่ยวชาญแนะนำก็ยากที่จะฝ่าพ้นวิกฤตนี้โดยเร็ว
วัดเกษรศีลคุณ ตระหนักถึงมหันตภัยนี้มาโดยตลอด และได้ให้ความร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ตามแนวทางที่รัฐบาล ศบค. หรือจังหวัดกำหนด และเพื่อร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทางวัดเกษรศีลคุณ โดยพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาส จึงขอร่วมสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคกับทางจังหวัด โดยบริจาคเงินสมทบให้จังหวัด จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อหาเวชภัณฑ์ที่ขาดแคลน ดูแลสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์ และดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบกับการแพร่ระบาดของโรคในครั้งนี้ พร้อมกันนี้คณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมบริจาคสมทบเพิ่มอีกจำนวน 174,100 บาท
พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด กล่าวว่า ได้เห็นการทุ่มเททำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง และเอาใจใส่ในการป้องกันแพร่ระบาดและดูแลรักษาพี่น้องประชาชน และเห็นการที่ทุกคนร่วมปฏิบัติตามาตรการจังหวัดก็ขออนุโมทนา และสิ่งที่น่าอนุโมทนาอีกประการคือการที่พี่น้องประชาชนเสียสละบริจาคเงินสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนภายใต้การนำของนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มีกำลังใจในการทำงานด้วยความเข้มแข็ง อดทน เชื่อมั่นว่าจากการทำงานอย่างจริงจัง เอาใจใส่ ก็จะช่วยป้องกันและกำจัดโรคโควิด 19นี้ให้สาบสูญไป ประชาชนชาวอุดรธานีก็จะผ่านวิกฤตินี้ไปได้ด้วยดี
แสดงความคิดเห็น