ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 7 งัดไม้เด็ด!!รับ ‘สิทธิพิเศษ’จากร้านค้าโน้มน้าวคนขอนแก่นฉีควัคซีนโควิด

น.พ.ชาตรี เมธาธราธิป ผอ. เปิดเผยว่า ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ขอเชิญชวนร้านค้าและกิจการร่วมผลักดันให้ทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทำการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านเพื่อเข้าถึงกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ทั้งนี้ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นได้จัดทำ Market Place ผ่าน LINE Official Account

ของโรงพยาบาล ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์และให้สิทธิพิเศษแก่ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในครั้งนี้ ให้สามารถรับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษต่างๆ กับร้านค้าและกิจการที่ลงทะเบียนเข้าร่วม ซึ่งผู้รับวัคซีนโควิด-19 จะสามารถแสดงหลักฐานการฉีด ไปแลกรับสิทธิพิเศษกับร้านค้า หน่วยงานที่ร่วมรายการได้ สนใจร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้ท่านช่องทาง
https://bit.ly/3gVuiTG สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 061-9365955

แสดงความคิดเห็น