คนขอนแก่นเมินวัคซีน!!ลงทะเบียนฉีดน้อยแค่ 2,437 คนจากกลุ่มเป้าหมาย 71,042 คน

ปลัด ทน.ขอนแก่น เผย ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ลงทะเบียนฉีควัคซีนโควิดน้อย กลุ่มเสี่ยง มีโรคประจำตัว  5,446 คน ลงทะเบียนฉีดวัคซีน  439 คน กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  20,272 คน ลงทะเบียนฉีดวัคซีน 1,778 คน และ กลุ่มประชาชนทั่วไป  45,324 คน ลงทะเบียนฉีดวัคซีน จำนวน 220 คน พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีน

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น. ณ เทศบาลนครขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่องการลงทะเบียนฉีดวัคซีนในเขตเทศบาล สำหรับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ,กลุ่มที่มีโรคประจำตัว 7 โรค และประชาชนทั่วไป ซึ่ง ณ ขณะนี้ กลุ่มเสี่ยง มีโรคประจำตัว มีจำนวนทั้งสิ้น 5,446 คน ลงทะเบียนฉีดวัคซีน จำนวน 439 คน , กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวนทั้งสิ้น 20,272 คน ลงทะเบียนฉีดวัคซีน จำนวน 1,778 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไป มีจำนวนทั้งสิ้น 45,324 คน ลงทะเบียนฉีดวัคซีน จำนวน 220 คน ซึ่ง จำนวนที่ลงทะเบียนนี้ ไม่ได้รวมยอดที่ลงทะเบียนทางแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม
ปลัดเทศบาล ได้กล่าวอีกว่า ทุกคนสามารถลงทะเบียนแสดงความประสงค์รับวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ Line OA หมอพร้อม ,โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา ,อสม.หรือ รพ.สต.ในพื้นที่ ส่วนวันฉีดวัคซีนในกลุ่มต่างๆมีดังนี้
1.กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เริ่มฉีด 7 มิถุนายน 2564
2.บุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง ,โรคหัวใจและหลอดเลือก ,โรคไตวายเรื้อรัง ,โรคหลอดเลือดสมอง,โรคอ้วน ,โรคมะเร็งทุกชนิด ,โรคเบาหวาน เริ่มฉีด 7 มิถุนายน 2564
3.ประชาชนทั่วไป เริ่มฉีด สิงหาคม 2564
หากท่านมีข้อสงสัย หรือสอบถาม สามารถติดต่อสายด่วน COVID-19 097-9596765 หรือติดต่อสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น 063—7122317
ที่มา>>เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม
แสดงความคิดเห็น