ชมรมแพทย์ชนบทโพสต์ระบายหลังงบสาธาฯปี 65 ถูกหั่น

ชมรมแพทย์ชนบทโพสต์ระบายงบสาธารณสุขถูกหั่นเกินควรในยามโควิด-19 ระบาด ขณะที่งบป้องกันประเทศลดเพียง 4.9%

รายงานข่าวแจ้งว่า “ชมรมแพทย์ชนบท” โพสต์ว่า งบ 2565 ออกมาแล้ว เห็นแล้วจุกอก งบประมาณประเทศปี 2565 ลดลง น้อยกว่าปี 2564 อันนี้เป็นธรรมดา เพราะภาวะเศรษฐกิจซบเซา การเก็บภาษีได้น้อย เงินกู้ก็กู้จนชนทะลุเพดาน งบ 2565 จึงลดลงเหลือ 3.1 ล้านล้านบาท จากปีงบ 2564 ที่มีงบประมาณ 3.285 ล้านล้านบาท คือลดลง 5.7%

แต่พอมาแจกแจงงบรายประเภทงบประมาณ พบว่า งบด้านสาธารณสุขลดลง 10.8% งบด้านสังคมสงเคราะห์ลดลง 19.8% ส่วนงบด้านสิ่งแวดล้อมลดลงมากที่สุดถึง 47.1% งบด้านสังคมลดลงมากกว่าค่าเฉลี่ยงบภาพรวมที่ลดลง

ส่วนงบด้านการป้องกันประเทศ ลดลงไปเพียง 4.9% คือลดลงน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของงบทั้งประเทศ ช่างลำเอียงอย่างที่สุด

ภัยของประเทศในปี 2565 ยังเป็นภัยจากโควิด ไม่ใช่สงคราม แต่ลดงบสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ สิ่งแวดล้อมลงอย่างมาก ในขณะงบรถถังเรือดำน้ำลดลงเล็กน้อย แบบนี้นายกสอบไม่ผ่าน วิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองไม่เป็น ไม่แยกแยะจัดลำดับความสำคัญเพื่อประชาชนและประเทศชาติ เอาแต่ประโชน์พวกพ้อง จ้องซื้อแต่อาวุธ

นี่ขนาดมีภัยจากโควิด นายกยังคิดไม่ได้ บอกตรงๆว่า “เห็นงบแบบนี้ มันจุกอกมาก”

แสดงความคิดเห็น