ซึ้งน้ำใจ!!ทหารค่ายร.8พัน 2 อ.ชุมแพ จ. ขอนแก่น ซื้อบักสีดาช่วยเกษตรกรกระทบโควิด

พ.ท.อุเทน จีนทองหลาง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ค่าย ร.8 พัน 2) สั่งการให้ ทหารที่เกี่ยวข้อง นำนโยบาย ตามโครงการของกองทัพบก “หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ” ไปปฏิบัติ โดย จัดกำลังพล ลงพื้นที่ช่วยเกษตรกรชุมชนรอบค่ายฯ เพื่อรับซื้อผลไม้ (ฝรั่ง) จากสวนของ นายกำธร แก้วดวงตา เกษตรกรชุมชน ม.9 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เพื่อนำมาจัดเลี้ยงทหารกองประจำการ

ทั้งนี้ ปัจจุบันพบว่า การจำหน่ายผัก ผลไม้ สู่ท้องตลาด หรือการรับซื้อของพ่อค้าคนกลางนั้นลดน้อยลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่แพร่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด ส่งผลกระทบหรือไม่สะดวกต่อการเดินทางไป – มา ในพื้นที่ต่างๆ และเป็นการลดความเสี่ยงในการพบปะสังคม หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing

แสดงความคิดเห็น