โน้นน้าวสุดๆ!!เมืองพล ขอนแก่น จัดเต็ม ‘แจกทองคำ’ส่วนลดอาหาร-เครื่องดื่ม ให้ผู้ฉีดวัคซีนโควิด19

เทศบาลเมืองเมืองพล  จ. ขอนแก่น หนุน ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับวัคซีน อย่างทั่วถึง เตรียมมอบทองคำหนักหนึ่งสลึง 3 ชุด รวมถึงส่วนลดค่าอาหารเครื่องดื่ม 5-10% จากร้านค้า ให้ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน covid19
นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล นำภาคีเครือข่ายต่างๆประกอบด้วยโรงพยาบาลพล ภาคประชาชน เอกชน และผู้ประกอบการร้านอาหารจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนรณรงค์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วยผู้สูงอายุ และผู้ป่วย7กลุ่มโรคเสี่ยง ให้ได้รับวัคซีน โควิด19 อย่างทั่วถึง
ในกิจกรรมครั้งนี้ผู้ประกอบการ ร้านค้าได้สนับสนุนสิ่งต่างๆ เช่น ทองคำหนักหนึ่งสลึง 3 ชุด อาหารเครื่องดื่มในระหว่างดำเนินการฉีดวัคซีนร้านค้าร้านอาหาร ให้ส่วนลดค่าอาหารเครื่องดื่ม5-10% สำหรับประชาชนที่ฉีดวัคซีนcovid19 จะได้บัตรรับรองจากเทศบาลและโรงพยาบาลเพื่อนำไปใช้บริการในร้านค้าต่างๆ ในส่วนร้านค้าจะได้รับใบประกาศจากเทศบาลเพื่อไว้ใช้ในการประชาสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองพล โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย7กลุ่มโรคเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงให้ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด 19 ซึ่งการจัดกรรมกรรมในครั้งนี้บรรดาผุ้ประกอบการร้านค้าได้รับการสนับสนุนสิ่งของต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนออกมารับการฉีดวัคซีน และในเร็วๆ นี้ประชาชนกลุ่มอื่นๆ ก็จะได้รับการฉีดวัคซีน
อย่างทั่วถึงจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนร่วมลงทะเบียน”หมอพร้อม” เพื่อรอรับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความหวังสำคัญ ที่ประชาชนจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติ ให้เศรษฐกิจเดินหน้ามีการค้าขายอย่างปกติ
แสดงความคิดเห็น