อธิการบดี มทร.อีสาน ชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ส่งจิตอาสารับสายด่วนโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่พบว่าสามารถแพร่กระจายเชื้อไวรัสจากผู้ติดเชื้อไปสู่คนใกล้เคียงได้ นอกจากการไอ จาม แล้ว ยังมีความเสี่ยงจากการหายใจ พูดคุย ร้องเพลง ออกกำลังกาย และการทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้ละอองฝอยน้ำลายกระเด็นออกมาจากปาก จมูกของผู้มีเชื้อได้ เพียงเท่านี้ก็สามารถแพร่เชื้อไวรัสให้กับผู้อื่นได้ทั้งหมด รวมถึงการอยู่ในสถานที่แออัดร่วมกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร เกิน 15 นาที หรือหากอยู่ในกลุ่มผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงต้องทำการตรวจหาเชื้อ หากไม่พบเชื้อ ยังต้องแยกกักตัว 14 วัน และปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

มทร.อีสาน ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพ อนามัยของนักศึกษา บุคลากรและประชาชนชาวโคราชและมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและทันท่วงที เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชน จึงได้ส่งทีมจิตอาสา นำโดย ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ประจำโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตลอดเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ขณะนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้แล้ว และจะเริ่มกระจายการฉีดวัคซีนในปลายเดือน พ.ค. นี้เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สนใจจะลงทะเบียนผ่าน Call center มหาราช ติดต่อได้ที่ 044 235777 และ 044 235888 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จาก มทร.อีสาน และหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ ช่วยกันรับลงทะเบียนท่าน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. หรือลงทะเบียนด้วยตนเองผ่าน “มหาราชพร้อม” https://covidmnrh.com/kovac19.php และสามารถตรวจสอบผลลงทะเบียน และวันที่ฉีดวัคซีนได้ที่ https://covidmnrh.com/duq.php ทั้งนี้ส่วนของสถานที่รับวัคซีนทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

อย่างไรก็ดี แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระดับประเทศยังคงน่าเป็นห่วง แต่สถานการณ์ในจังหวัดนครราชสีมานั้นอยู่ในระดับสามารถควบคุมได้แล้ว มีการคลายล็อกจากทางจังหวัดหลายมาตรการเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ไปได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามประชาชนยังคงต้องตั้งการ์ดอย่างเข้มงวด ยังต้องใส่หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอลล์ เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันตนเอง ลดการแพร่ระบาดของโรค และที่สำคัญต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง โดยการลงทะเบียนฉีดวัคซีนกับทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และเข้ารับวัคซีนตามวันเวลานัด ซึ่งหากประชาชนส่วนใหญ่ ได้รับวัคซีนโดยทั่วถึงกันแล้ว ผมเชื่ออย่างยิ่งว่าจะช่วยหยุดเชื้อไวรัสโควิด-19นี้ ให้ลดลงได้ ลดอัตราการเสียชีวิต และเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศจะกลับมาเติบโตขึ้นได้ครับ ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย.

แสดงความคิดเห็น