อุบลฯเอาอยู่!!เตรียมปิดโรงพยาบาลเฉพาะกิจ 2 แห่ง หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดลดลง

นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดอุบลราชธานีอ แถลงข่าวสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดอุบลราชธานี โดยวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 3 ราย จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ป่วยสะสม 335 ราย รักษาหาย 257 ราย กำลังรักษา 75 ราย
นายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 จังหวัดอุบลราชธานี มีแนวโน้มลดลง สามารถควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 ได้ แต่ยังไม่ลดลงเนื่องจากมีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 4 จังหวัด กับจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูง 17 จังหวัด รวม 21 จังหวัด โดยให้มีการกักตัวที่บ้าน 14 วันทุกคน
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชน เฝ้าระวัง ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดเสี่ยง เข้ามาในพื้นที่อย่างเคร่งครัด
ด้านการักษาผู้ป่วยติดเชื้อที่โรงพยาบาลเฉพาะกิจ 3 แห่ง ขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อลดลง จังหวัดจึงกำหนดปิดเมื่อหมดภารกิจรักษาผู้ติดเชื้อหายทั้งหมด โรงพยาบาลเฉพาะกิจอำเภอเหล่าเสือโก้ก เป็นแห่งแรก ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยจะทำการฆ่าเชื้อ 3 วัน โดยเปิดให้บริการประชาชนในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ส่วนโรงพยาบาลเฉพาะกิจสว่างวีระวงศ์ กำหนดปิดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยจะเปิดให้บริการตรวจรักษาประชาชนในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 สำหรับโรงพยาบาลเฉพาะกิจตาลสุมจะไปประเมินสถานการณ์ปิดในสัปดาห์ต่อไป
แสดงความคิดเห็น