‘แกนนำกลุ่มครู’อำเภอหนองเรือ จ.ขอนแก่น ฮือ ต้าน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ชี้ลดทอนคุณค่าของครู

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 23 พ.ค.64 ที่สำนักงาน ส.ส.สมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.แบบเขตเลือกตั้งที่ 7 พรรคพลังประชารัฐ บ้านท่าศาลา อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น นายวัฒนา สมหวัง ผอ.ร.ร.ชุมชนหนองเรือ ประธานชมรมผู้บริหารและครูอำเภอหนองเรือ พร้อมตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 30 คน ร่วมกันยื่นหนังสือต่อนายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น ผ่านไปถึง รมต.กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล คัดค้านและข้อเสนอแนะในการพิจารณาขั้นพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับที่จะมีผลบังคับใช้ใน ไม่ช้านี้ ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฏีกาแล้ว เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งมีสาระที่ผิดเพี้ยนไปจาก พ.ร.บ.ฉบับเดิมคือ 1.เปลี่ยนชื่อผอ.สถานศึกษาเป็นครูใหญ่หรือหัวหน้าสถานศึกษา 2.ครูต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูถึงจะมีสิทธิสอนนักเรียนได้แต่ฉบับใหม่ให้ครูมีเฉพาะใบรับรองวิชาชีพครูซึ่งเป็นการลดบทบาทของในประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นอาชีพชั้นสูงให้เหลือเป็นแค่ใบรับรองก็สอนนักเรียนได้ 3.การประเมินวิทยฐานะของครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นการประเมินภายในระยะตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปซึ่ง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ให้มีการประเมินในทุกๆปี
ใน พ.ร.บ.ฉบับใหม่ที่ผ่านกฤษฏีกาเป็นการแก้ไขที่ทำให้ครูและผู้บริหารขาดขวัญกำลังใจ ในการทำงานเพราะต่อไปถ้ากฎหมายฉบับใหม่มีผลบังคับครูทั่วประเทศจะขาดเงินวิทยฐานะภายใน 5 ปี เพราะเขียนไว้ในบทเฉพาะกาลของกฎหมายแล้ว ดังนั้นทางคณะตัวแทนจึงได้ยื่นหนังสือคัดค้านและเสนอแนะผ่านนายสมศักดิ์ คุณเงิน ในฐานะส.ส.ฝ่ายรัฐบาล เพื่อประสานไปยังรมต.ศึกษาฯและคณะรัฐมนตรี เพื่อหาทางแก้ไขใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติที่จะเข้ารับการพิจารณาในขั้นพิจารณาด้านสภาต่อไป
ด้านนายสมศักดิ์ คุณเงิน รับปากตัวแทนของผู้บริหารและคณะครูจะช่วยผลักดันให้ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่จะมีผลบังคับใช้ในเร็วๆนี้ ออกมาให้คุณครูทั่วประเทศ ได้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อเด็กและเยาวชนของชาติต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน
……………
ที่มา>>ชุมแพนิวส์ 
แสดงความคิดเห็น