เป็นตาย่าน!!‘อีสานล่าง’ไข้เลือดออกลามหนักป่วยแล้ว 168 ราย ตาย1ราย

                                                        ขอบคุณภาพจาก สสส.

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จากสถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงปัจจุบัน ขณะนี้พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วจำนวน 168 ราย โดยแยกเป็น นครราชสีมา จำนวน 84 ราย เสียชีวิต 1 ราย ชัยภูมิ จำนวน 8 ราย บุรีรัมย์ จำนวน 8 ราย และสุรินทร์ จำนวน 68 ราย โดยกลุ่มผู้ป่วยที่พบมากที่สุดอยู่ในกลุ่มเด็ก อายุ 5-9 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 10-14 ปี และขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนที่ทุกปีมักจะมีอัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีแหล่งน้ำขังที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอยู่ทั่วไป ประกอบกับใกล้เปิดเทอมของโรงเรียนต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค เนื่องจากเด็กนักเรียนเป็นกลุ่มวัยที่มีอัตราเสี่ยงป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกสูงมาก

       สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อสม.ลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยเฉพาะสถานศึกษาต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วนแล้ว

ที่มา>>เนชั่น

แสดงความคิดเห็น