อลังการ!!สมเมืองขอนแก่น‘เทอร์มินอลใหม่’ สนามบินขก.คืบ 80.513%คาดแล้วเสร็จ ปี’65

รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้านมาตรฐาน ลงพื้นที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ขณะนี้คืบหน้า 80.513 % ช้ากว่าแผนงาน 2.942 % กำหนดแล้วเสร็จในปี 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ด้านมาตรฐาน) ประธานตรวจการจ้างและคณะกรรมการฯ ได้ประชุมและลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ พร้อมปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิม และก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ พร้อมทางเชื่อมอาคาร โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น , บริษัท เอพซิลอน จำกัด ผู้ควบคุมงาน และ บริษัท คริสเตียนี​และนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้รับจ้างงานก่อสร้างฯ ร่วมประชุมและลงพื้นที่ ของโครงการด้วย
ซึ่งขณะนี้ภาพรวมของงานก่อสร้างอาคารพักผู้โดยสารหลังใหม่พร้อมอาคารจอดรถยนต์ มีความก้าวหน้าสะสม 80.513 % จากแผนงานโครงการ 83.455 % ช้ากว่าแผนงาน 2.942 % เมื่อโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่พร้อมปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารให้กับท่าอากาศยานขอนแก่นจากเดิมรองรับผู้โดยสารได้ 1,000 คนต่อชั่วโมงเป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี ในขณะที่อาคารจอดรถยนต์หลังใหม่และปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์เดิมจะสามารถรองรับรถยนต์ได้สูงสุด 1,002 คัน
แสดงความคิดเห็น