มทร.อีสาน สนอง อว.จัด U2T COVID-19 WEEK จัดอุปกรณ์ป้องกันโควิดมอบให้ชุมชน

ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มอบคณะทำงาน U2T ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรม U2T COVID-19 WEEK ตามนโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหายโศก และตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยคณะทำงานได้ร่วมกัน ทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่สาธารณะที่เป็นจุดเสี่ยง ร่วมกันจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกัน และสร้างความรู้ความเข้าใจในการฉีดวัคซีน จัดกิจกรรมการทำความสะอาด การผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ การส่งมอบหน้ากากอนามัย ในทุกกิจกรรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่
แสดงความคิดเห็น