อุดรฯผวา พบผู้ติดเชื้อโควิด ‘สายพันธุ์อินเดีย’จำนวน 4 ราย

อุดรฯผวา พบผู้ติดเชื้อโควิด ‘สายพันธุ์อินเดีย’จำนวน 4 ราย  เดินทางมาจากกรุงเทพ โดยมี 3 รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพื้นที่เขตหลักสี่ ทั้ง 4 ราย อยู่ในความดูแลของแพทย์ และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ระหว่างการกักตัวและตรวจหาเชื้อเพิ่มเติมทั้งหมด 3 ครั้ง
31 พฤษภาคม 2564) สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี แถลงข่าว พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์อินเดีย ในจังหวัดอุดรธานี รวม 4 ราย ซึ่งตรวจพบเชื้อตั้งแต่วันที่ 14 – 22 พฤษภาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
 รายที่ 1 (รายที่ 409 ของจังหวัด)
เพศหญิง อายุ 24 ปี
11 พฤษภาคม 2564 เดินทางมาจากเขตหลักสี่ กรุงเทพ
14 พฤษภาคม 2564 ตรวจพบเชื้อที่ รพ. โนนสะอาด
 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 8 ราย
 รายที่ 2 (รายที่ 413 ของจังหวัด)
เพศหญิง อายุ 26 ปี ทำงานย่านหลักสี่
13 พฤษภาคม 2564 เดินทางมาจากเขตบางบอน กรุงเทพ
15 พฤษภาคม 2564 ตรวจพบเชื้อที่ รพร. บ้านดุง
 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย (ไม่พบเชื้อ)
 รายที่ 3 (รายที่ 412 ของจังหวัด)
เพศหญิง อายุ 13 ปี
9 พฤษภาคม 2564 เดินทางมาจากเขตวังทองหลาง กรุงเทพ
15 พฤษภาคม 2564 ตรวจพบเชื้อที่ รพ. กุดจับ
 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 10 ราย และตรวจพบเชื้ออีก 1 ราย เป็นคุณตาที่พักอาศัยร่วม
รายที่ 4 (รายที่ 449 ของจังหวัด)
เพศชาย อายุ 53 ปี
11 พฤษภาคม 2564 เดินทางมาจากเขตหลักสี่ กรุงเทพ
22 พฤษภาคม 2564 ตรวจพบเชื้อที่ รพ.กุมภวาปี
 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย (ไม่พบเชื้อ)
.
 จากรายงานพบว่า ทั้ง 4 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพ โดยมี 3 รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพื้นที่เขตหลักสี่ และมี 1 ราย ไม่พบการเชื่อมโยงกับพื้นที่เขตหลักสี่ ซึ่งทั้ง 4 ราย อยู่ในความดูแลของแพทย์ และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ระหว่างการกักตัวและตรวจหาเชื้อเพิ่มเติมทั้งหมด 3 ครั้ง
……………
แสดงความคิดเห็น