อย่าลังเลเด้อ!!ผู้ว่าฯขก.ย้ำ ปชช.ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ผ่าน แอป ‘ขอนแก่นพร้อม’

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ย้ำ คนขอนแก่น สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน แอป ขอนแก่นพร้อม และกำลังจัดทำเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเพื่อให้ชาวต่างชาติในพื้นที่เข้าถึงการลงทะเบียนได้อย่างเท่าเทียม
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงสถานการณ์ covid 19 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ว่าขณะนี้ จำนวนผู้ป่วยเป็น 0 ต่อเนื่องมาหลายวันแล้ว แต่อย่างไรก็ดีเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา ยังพบผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอพล จำนวน 15 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานคร และเดินทางกลับบ้าน เนื่องจากจังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น ประชาชนทั้งในจังหวัดขอนแก่น หรือประชาชนจากจังหวัดอื่นๆ จึงมีสิทธิ์ที่จะเข้ามารับการรักษา โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนชาวขอนแก่นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็น 0 มาอย่างต่อเนื่อง และหน่วยที่ทำงานในพื้นที่ คือ องค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ที่ช่วยดูแลกันเป็นอย่างดี หากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างนี้ต่อไปความรุนแรงของการแพร่ระบาดจะลดลงไปเป็นอย่างมาก
ขณะนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้เตรียมความพร้อมที่จะให้ประชาชนชาวขอนแก่นทุกคน ได้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชัน หรือคิวอาร์โค้ด “ขอนแก่นพร้อม” ซึ่ง ได้เปิดบริการมาเป็นเวลาเกือบ 2 เดือนแล้ว แต่ให้ใช้เฉพาะหน่วยงานด้านสาธารณสุข โดยใช้งานร่วมกับ อสม. ซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้าประมาณ 76,000 คน และประชาชนในเขตชนบทต่างๆอีก 260,000 คน รวมทั้งสิ้นกว่า 300,000 คน ที่ได้ใช้ “ขอนแก่นพร้อม” และได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น และขณะนี้อยู่ในระหว่างการแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้ลงทะเบียนด้วย ถือเป็นหลักการทางด้านสาธารณสุขที่ว่า “อนามัยเป็นสิทธิของมนุษยชน มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อมั่นทางการเมือง ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการส่งเสริมคุ้มครอง เพื่อให้มีอนามัยในระดับอันสมควร” ซึ่งจะเผยแพร่ คิวอาร์โค้ด เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดย QR Code แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรก “ขอนแก่นพร้อม” รับผิดชอบโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่วนที่ 2 รับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่ออุดช่องว่างที่มีทั้งหมด ส่วนที่ 3 รับผิดชอบโดยหอการค้า ซึ่งไม่ว่าจะลงทะเบียนที่ส่วนใดก็ตาม ข้อมูลจะมารวมที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยไม่มีการทับซ้อนกันของข้อมูล เนื่องจากได้มีการออกแบบระบบสารสนเทศเป็นอย่างดี มีการเชื่อมโยงกับระบบ “หมอพร้อม” และส่งต่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศของส่วนกลาง การบริหารจัดการระบบข้อมูลใน MOPH-IC กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะต้องมีข้อมูลเป็นบิ๊ก ดาต้าในระดับประเทศ สำหรับดูแลประชาชนทั้งประเทศอีกด้วย
 สำหรับการกระจายจุดให้บริการฉีดวัคซีนนั้น ได้มีการวางแผนไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือสถานที่ต่างๆ ทั่วจังหวัดขอนแก่น โดยได้วางจุดบริการไว้ทั้งสิ้น 45 จุด ใน 26 อำเภอ สำหรับในอำเภอเมือง ซึ่งเป็นเขตชุมชนหนาแน่น ได้มีการวางไว้ 20 จุด เมื่อเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีน คณะเจ้าหน้าที่และสถานที่จะมีความพร้อมอย่างเต็มที่ พร้อมขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพอนามัยและปฏิบัติตนตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อหยุดยั้งโควิด-19
แสดงความคิดเห็น