‘มุกดาหาร’คักขนาด!!ทช.ลุยสร้างถนนสาย ง2 และ ง3 เชื่อมเขตศก.พิเศษชายแดน คาดเปิดใช้ต้นปี‘65

“ทางหลวงชนบท” เดินหน้าสร้างถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร ระยะทาง 7.535 กม. งบประมาณ 372 ล้านบาท   คืบหน้า 67% คาดเปิดใช้บริการต้นปี 65  แก้รถติดเขตเมือง หนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เชื่อมการค้า-ท่องเที่ยวลาว
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) สอดรับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทางตามยุทธศาสตร์ ของกระทรวงคมนาคมและการพัฒนาจังหวัดที่อยู่ใกล้กับบริเวณเขตชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง แก้ไขปัญหาการจราจร ส่งเสริมทั้งด้านการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
โดยที่ผ่านมามีโครงการที่ ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ จำนวน 18 โครงการ รวมระยะทาง 195.617 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างทางต่างระดับ จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วยในพื้นที่จังหวัดตาก สระแก้ว ตราด หนองคาย นครพนม สงขลา และเชียงราย ซึ่งขณะนี้ ทช. ยังมีโครงการสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หรือ SEZ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกจำนวน 1 โครงการ คือ
โครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทางรวม 7.535 กิโลเมตร ปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 67 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานในส่วนของผิวจราจรงานทางเท้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 และจะเปิดใช้ในช่วงต้นปี 2565
นอกจากนี้ ทช. ยังมีโครงการที่จะเตรียมดำเนินการก่อสร้างอีกจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3019 แยก ทล.212 – บางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ตอนที่ 1) ระยะทางรวม 14.211 กิโลเมตร โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1012 – บ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง อำเภอจุน จังหวัดเชียงรายและพะเยา ระยะทางรวม 43.709 กิโลเมตร โดยขณะนี้ทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2564
รวมทั้งยังมีโครงการถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน – ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 – ทล.212 อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 23.102 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 – 2571 ทช. มีแผนที่จะเตรียมดำเนินการก่อสร้างเพื่อสนับสนุน เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หรือ SEZ อย่างต่อเนื่อง รวมระยะทาง 139.023 กิโลเมตร พร้อมโครงการก่อสร้างทางต่างระดับ จำนวน 2 แห่ง อีกด้วย
…………….
ที่มา>>ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม
แสดงความคิดเห็น