โชว์อีสาน ให้โลกรู้!!งาน ‘Isan Creative Festival’ ภายใต้คอนเซป ‘อีสานโคตรซิ่ง’

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น จัดใหญ่งานเทศกาล ISAN Creative Festival 2021เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 ภายใต้คอนเซป ISAN Crossing อีสานโคตรซิ่ง 9–18 กรกฎาคม 2564
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องทำงานปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นางอินทิรา ฆารเจริญ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง และนายกาญจน์ วันนุประธรรม หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ร่วมหารือถึงเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2021 กับคุณจินตนา ชูพรมวงษ์ นักจัดการความรู้อาวุโส สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอนแก่นและคณะ
สำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2021 ภายใต้แนวคิด อีสานโคตรซิ่ง (ISAN Crossing) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–18 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นเทศกาลการแสดงผลงาน ออกร้านจำหน่ายสินค้า รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม “Graffiti & Street art Workshop” โดยกลุ่มศิลปิน SOUL CRAZY เพื่อจัดแสดงในเทศกาล Isan Creative Festival 2021 ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับ “ย่านศรีจันทร์” ซึ่งเป็นพื้นที่เมืองเก่าสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ ให้กลายเป็นย่านสร้างสรรค์ใหม่ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มศักยภาพดึงดูดการลงทุนและการท่องเที่ยว รวมถึงแก้ปัญหาระบบขนส่งจราจรและสร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับย่านเมืองเก่า ที่ใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นความร่วมมือจากเทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และภาคส่วนต่าง ๆ ในเมืองขอนแก่น รวมไปถึงย่านกังสดาล บริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ย่านสร้างสรรค์ในจังหวัด
กิจกรรม “Eating and Living project” โดยผู้ประกอบการ/นักสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมอาหารอีสาน จังหวัดขอนแก่น ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารอีสานและอาหารตะวันตก เกิดเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นอีสานที่มีความหลากหลาย ผ่านกิจกรรม Workshop
กิจกรรม “????? & ????? ???????” กิจกรรมต้นแบบเพื่อสร้างสรรค์อาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนวัยประถม ภายใต้งบประมาณ 21 บาท โดย เชฟ นักโภชนาการ
ทั้งนี้ เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2021 ภายใต้แนวคิด อีสานโคตรซิ่ง (ISAN Crossing) เป็นพื้นที่ให้ผู้ร่วมจัดเทศกาล และผู้ชมงาน ได้พบปะ รับประสบการณ์ใหม่และสร้างรายได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป ซึ่งภายในงานมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างเข้มงวด สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ info.khonkaen@tcdc.or.th หรือ โทร 043-009389 ต่อ 401, 402
แสดงความคิดเห็น