จิ๋วแต่แจ๋ว!!ร.ร.เมทนีดล ขก.โชว์ ‘ใบหม่อน’ หุ่นยนต์อัจริยะ ส่งยาผู้ป่วยโควิด ส่งมอบให้กับ รพ.ชุมแพ

31พ.ค.64 แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ ได้รับมอบ หุ่นยนต์พี่ใบหม่อน หุ่นยนต์รถบังคับในการส่งของส่งยาส่งอาหาร จาก ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผอ.โรงเรียนเมทนีดล เพื่อความปลอดภัยทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย
ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผอ.โรงเรียนเมทนีดล กล่าวว่า โรงเรียนเมทนีดล มีการเรียนวิชา AI (artificial Intelligence) วิชาปัญญาประดิษฐ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยให้นักเรียนคิดค้น ซึ่งนักเรียนมีแนวคิดเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ปลอดภัยและผู้ป่วยได้รับการบริการเหมือนเป็นปกติโดยใช้หุ่นยนต์ หุ่นยนต์พี่ใบหม่อน หุ่นยนต์รถบังคับที่มีหน้าจอสามารถมองเห็น ตัวหุ่นยนต์สามารถหมุนได้ 360 องศา มีความสามารถในการส่งของส่งยาส่งอาหาร ทำให้มีความปลอดภัยทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย และมีความสามารถพิเศษในการติดหลอด UVC ในการฆ่าเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย นับว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นผลงานสำคัญของโรงเรียนเมทนีดล ที่สามารถมาใช้ประโยชน์ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 โดยพี่ใบหม่อนเป็นหุ่นยนต์ตัวที่ 2 ที่ผลิตขึ้น หลังจากผลิตหุ่นตัวแรกคือน้องลูกหม่อนมอบให้กับโรงพยาบาลภูเวียง ที่ผ่านมา
แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ กล่าวชื่นชมในความสามารถของนักเรียนและกล่าวขอบคุณโรงเรียนเมทนีดล ที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถในการสร้างสิ่งประดิษฐ์จนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงเหมาะกับสถานการณ์ที่มีการระบาดในขณะนี้ ทางโรงพยาบาลชุมแพ จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
……………..
แสดงความคิดเห็น