ขอนแก่นเปิดแผน!!ฉีด‘แอสต้าซิเนก้า’ 3,600 โดสจัดสรร 4 อำเภอระบาดหนักเริ่มฉีด 7 มิ.ย. 64

จ.ขอนแก่น ปรับแผนรองรับการฉีดวัคซีนแอสต้าซิเนก้า 3,600 โดส จัดสรร 4 อำเภอที่มีการระบาดหนักในระลอกเดือนเมษายนก่อน เริ่มฉีดวันที่ 7 มิถุนายน 2564
นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดขอนแก่นได้รับวัคซีน Astra Zeneca จำนวน 3,600 โด๊ส และ Sinovac จำนวน 4,400 โด๊ส และจะมีการจัดสรรวัคซีนมาให้ทุกสัปดาห์ ที่สำนักงานควบคุมโรคที่ 7 โดยมีนายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ร่วมตรวจรับ จะเริ่มฉีดในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดย 1 โด๊ส จะสามารถฉีดให้กับประชาชนจำนวน 10-11 คน ซึ่งจังหวัดขอนแก่น มีการวางแผนในการฉีดวัคซีนแล้ว จะเน้นการฉีดในพื้นที่อำเภอที่มีการระบาดหนักเป็นอันดับแรก ไปจนถึงอำเภอที่พบการแพร่ระบาดน้อยซึ่งเป็นข้อมูลการระบาดในระลอกเดือนเมษายน ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ หมอพร้อม และขอนแก่นพร้อม จะมีการทยอยฉีด เนื่องจาก วัคซีนจะมีการส่งจากส่วนกลางมาให้ทุกสัปดาห์ จะกระจายไปตามอำเภอต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 40 จุดหน่วยฉีด จาก 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น
“สำหรับกลุ่มผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นี้ จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุเกิน 60 ปี และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมก่อน และลงทะเบียนกับกลุ่ม อสม. โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดลำดับการฉีดไว้แล้ว ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนขอนแก่นพร้อมหรือผู้ไม่ใช่ 7 กลุ่มโรค และผู้สูงอายุ คาดว่าจะเริ่มฉีดในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป เพราะจังหวัดขอนแก่น จะได้รับ การจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลางจำนวนมาก โดยวัคซีนในเบื้องต้นจะจัดสรรวัคซีน Astra Zeneca หน่วยบริการโรงพยาบาลที่มีคนลงทะเบียนเยอะตามลำดับซึ่งวันที่ 7 มิ.ย. 64 จะเริ่มฉีดที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ดูแลโดย รพ.ศรีนครินทร์ ได้รับการจัดสรรวัคซีน Astra Zeneca ประมาณ 2,000 โด๊ส ส่วนที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) บริการโดย รพ.ขอนแก่น จะเป็นคนดูแลได้รับการจัดสรร Astra Zeneca ประมาณ 1,400 โด๊ส นอกนั้นจะอยู่ที่จุดบริการที่ รพ.สิรินธร และที่ รพ.ชุมแพ”
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน ขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 300,000 คน จากผู้มีสิทธิ์รับวัคซีน 1,200,000 คน จังหวัดขอนแก่นยังต้องการให้ประชาชนลงทะเบียนอีกถึง 900,000 คน
ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นยืนยันว่า ถึงแม้วัคซีนจะถูกจัดสรรมาไม่มาก แต่จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมของหน่วยบริการฉีดวัคซีนพร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลา และเต็มศักยภาพ.
………………
แสดงความคิดเห็น