พาณิชย์ขอนแก่นลุย!!หาช่องทางขาย ‘มะม่วงบ้านแฮด’ช่วยเหลือเกษตรกระทบโควิด19

นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวนงค์นุช อุดมคำ ผู้อำนวยการการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูลการช่วยกระจายผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการส่งออกบ้านแฮด ณ โรงคัดเกรดมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคม- เมษายน 2564 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ไม่สามารถส่งออกผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองได้ตามปกติ จึงทำให้ผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ

ทั้งนี้ ได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น บริษัทไปรษณีย์ไทย บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เป็นต้น เข้าช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน จึงสามารถกระจายผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองได้ทั้งหมดอย่างรวดเร็วสามารถผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยดี ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาปกติ เป็นที่พึงพอใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดเป็นอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น