ขอนแก่นขานรับ!!จ้างงาน ‘เด็กจบใหม่’สู้พิษโควิดเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขานรับนโยบายจ้างงานเด็กจบใหม่สู้พิษโควิด หลัง ครม.เปิดรับพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 10,000 อัตรา เผยเป็นบรรเทาปัญหาการว่างงานในพื้นที่และช่วยเสริมทัพงานราชการให้เดินหน้าช่วยประชาชนอย่างเต็มที่
จากการที่ คณะรัฐมนตรีมีมติใช้งบกลางจำนวน 2,254 ล้านบาท จ้างเด็กปริญญาตรีจบใหม่เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา ให้ทำงาน 1 ปี ไม่มีต่อเวลา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยให้เร่งสรรหาบุคคลให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. และให้พิจารณาคุณสมบัติผู้ที่มีทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสอดคล้องกับนโยบายเวิร์ค ฟรอม โฮม ของรัฐบาล โดยมีวิธีการสรรหาวิธีใดใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี เช่น สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การทดสอบการปฏิบัติและพิจารณาแฟ้มผลงาน โดยให้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครหน่วยงานที่จะทำการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจนั้น
ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองการศึกษามีสถานศึกษาขนาดใหญ่หลายแห่ง ซึ่งมีนักศึกษาที่จบการศึกษาจำนวนมาก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ตั้งแต่ระลอกแรกเมื่อต้นปี 2563 จนถึงระลอกเดือนเมษายนที่ผ่านมาพบว่า ภาคเอกชนที่ธุรกิจยังเดินหน้าต่อไปได้มีการเปิดรับสมัครงานจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการว่างงานไปได้ และเมื่อรัฐบาลมีนโยบายจ้างเด็กจบใหม่ระดับปริญญาตรีเป้ฯพนักงานราชการเฉพาะกิจมาเสริมทัพงานราชการถือเป็นโครงการที่ดี เพราะช่วยทั้งเรื่องให้ผู้ว่างงานในพื้นที่มีโอกาสมีงานทำมากยิ่งขึ้นและยังช่วยงานของทางราชการอีกด้วย
สำหรับนโยบายดังกล่าว รัฐบาลจะให้ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน และรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 750 บาท และเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนเดือนละ 36 บาท ให้ด้วย โดยจะได้สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับพนักงานราชการปกติ ยกเว้นสิทธิการลาอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ ระยะเวลาจ้างงานไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำสัญญาหรือไม่เกินวันที่ 30 ก.ย.2565 ให้เร่งจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.2564 และไม่มีการต่อสัญญาจ้าง แต่หากระหว่างปีว่าลงให้จ้างคนใหม่ได้
…………….
แสดงความคิดเห็น