ผู้ว่าฯขอนแก่นการันตรี!!มั่นใจ ‘วัคซีนโควิด’มีเพียงพอเผย คนขอนแก่นฉีด ไปแล้ว 7.12 %

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน covid 19 จังหวัดขอนแก่น ว่า ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส covid-19 จังหวัดขอนแก่น ที่ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน พร้อมกันทั่วประเทศ นั้น ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้มีการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ในภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยพบเพียงผู้มีอาการผิดปกติเล็กน้อยในผู้สูงอายุและผู้ที่มีอาการป่วยเรื้อรัง ซึ่งส่วนใหญ่จะพบว่ามีปัญหาภาวะความดันสูงซึ่งมีสาเหตุมาจากการพักผ่อนน้อย มีความตื่นเต้นวิตกกังวล ยังไม่พบผู้ที่มีอาการผิดปกติรุนแรง ในภาพรวมถือว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ในระดับครอบครัวโดยลูกหลานคนในครอบครัวได้รับคำแนะนำในการที่จะให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้พักผ่อนเตรียมความพร้อมร่างกายเป็นเบื้องต้นก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งคณะบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุขได้คาดการณ์และมีการเตรียมการไว้เป็นอย่างดี ซึ่งภายหลังการรับการฉีดวัคซีนแล้วนั้น คณะแพทย์ได้เฝ้าดูอาการจนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยจึงจะให้กลับบ้านได้ พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพภายหลังการฉีดวัคซีนไปแล้ว
สำหรับการให้บริการของจุดฉีดวัคซีนในจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 1 หมื่นคน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนมีความพึงพอใจและชื่นชมในการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข ที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างดี รวมทั้งการมีจิตอาสาพระราชทาน ที่มาช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนสร้างความประทับใจให้กับทุกคนเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ยังได้เปิดเผยถึงจำนวนวัคซีนที่จะให้บริการฉีดให้กับประชาชน ว่า จะทยอยมาอย่างต่อเนื่องตามการจัดสรรที่ได้รับจากส่วนกลาง ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นถือว่ามีวัคซีนเพียงพอในการให้บริการประชาชน หากเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเพิ่มจะเร่งกระจายวัคซีนไปยังจุดให้บริการครอบคลุมทั้ง 26 อำเภอจังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขอให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมร่างกาย เพื่อให้พร้อมในการเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งหากทีมแพทย์ได้ประเมินสุขภาพแล้ว หากพบว่ายังไม่พร้อมเข้ารับการฉีดวัคซีนได้นั้น เจ้าหน้าที่จะทำการเลื่อนวันนัดรับการฉีดวัคซีนออกไปก่อน แต่จะยังคงโควต้า การเข้ารับการฉีดวัคซีน ไว้ดังเดิม โดยกำหนดวันนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ใหม่ จนกว่าสุขภาพร่างกายจะพร้อมในการฉีดวัคซีน
ขณะนี้จังหวัดขอนแก่น มีจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีกว่า 91,500 คนโดยประมาณ คิดเป็น 7.12 เปอร์เซ็นต์หรือ 1 ใน 10 ของ 70 % ของประชากรในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในประชาชน พร้อมขอให้ประชาชนได้ติดตามนัดหมาย คิวเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องผ่าน Application หมอพร้อม อย่างต่อเนื่อง
แสดงความคิดเห็น