โคราชสั่งแล้ว‘ซิโนฟาร์ม’100,000 โดส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หลังปลดล็อก อปท.ซื้อวัคซีนได้ เร่งสกัดโควิด19 ฟื้นเศรษฐกิจ

หลังจาก ศบค.ปลดล็อก “วัคซีนโควิด-19” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดสรรงบประมาณซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ได้โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย.64 แต่ต้องผ่านหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก่อน และให้ผู้ว่าฯกำกับดูแล
.
ล่าสุด! วันที่ 10 มิ.ย.64 คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครราชสีมา นำโดย รองผู้ว่าฯศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รายงานสถานการณ์พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ระลอกใหม่และได้มีมติเห็นชอบ อนุญาตให้ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา” สามารถดำเนินการจัดซื้อวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จำนวน 100,000 โดส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยหลังจากนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครราชสีมา จะให้ทางผู้ว่าฯกอบชัย บุญอรณะ เซ็นรับรองมติที่ประชุม และส่งมตินี้ให้ทาง ศบค.ชุดใหญ่พิจารณาอนุมัติต่อไป
………………
แสดงความคิดเห็น