ผู้ว่าฯขอนแก่นแง้ม!!‘คลายล็อก’บางกิจการหวังเศรษฐกิจเดินหน้าต่อ

ที่ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาการเตรียมผ่อนคลายมาตรการ การเปิดให้บริการของสถานประกอบการในบางกิจการ อาทิ โรงภาพยนตร์ สนามมวย สนามชนไก่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T-A

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการที่จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้กว่า 1 ใน 10 ของ 70% ของประชากรจังหวัดขอนแก่น ที่จะต้องได้รับบริการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประชาชน นั้น ขณะนี้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาและมีความเห็นร่วมกันว่า เห็นควรมีการผ่อนคลายมาตรการบางส่วนเช่น การเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ นอกจากนี้ยังมีส่วนราชการบางส่วนที่ได้ขออนุมัติในการจัดอบรม เช่นการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ ภูธรภาค 4 การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 8 กรกฎาคม ซึ่งทั้งหมดนี้ได้มีการวางมาตรการที่เข้มงวดไว้แล้ว โดยได้พิจารณาจากยอด 1 ใน 10 ของ 70% ของประชากรจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว และเมื่อดำเนินการฉีดวัคซีนได้ 20% ของ 70% ของประชากร จะมีการผ่อนคลายมาตรการในเรื่องใดบ้างนั้นโดยยังคงยึดมาตรการ D-M-H-T-T-A ที่ประชาชนจะต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เมื่อมีการวางมาตรการที่ดีแล้ว การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การขับเคลื่อนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นจะต้องเดินหน้าต่อไป ซึ่งจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับจำนวนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ และหากมีการดำเนินการฉีดวัคซีนได้ 30- 40 เปอร์เซ็นต์ ของ 70% ของประชากรในพื้นที่ จะได้พิจารณาผ่อนคลายในอีกหลายมาตรการ เพื่อให้ประชาชนได้ปรับแนวทางการใช้ชีวิตเพื่อเข้าสู่วิถีปกติได้ ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น