‘มหาสารคาม’น่าห่วง!!เจอ ‘คลัสเตอร์งานบวช’ติดเชื้อโควิดพุ่งอีก 17 ราย

#สถานการณ์โควิด-19 จ.มหาสารคาม   ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ + 17 ราย สะสมรวมจังหวัด 404  รายหายป่วยกลับบ้าน 355 รายอยู่ระหว่างรักษาตัว 47 รายเสียชีวิตสะสม 2 ราย
รายที่ 388-404 ระลอกเมษายน (รายที่ 410-426 จังหวัดมหาสารคาม)
ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564
รายที่ 388 ระลอกเมษายน (รายที่ 410 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 47 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386 (เลี้ยงลูกให้ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386)
และ เป็นภรรยา ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 389 และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
รายที่ 389 ระลอกเมษายน (รายที่ 411 จ. ม.ค.)
เพศชาย อายุ 50 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386 (เลี้ยงลูกให้ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386)
และ เป็นสามี ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 388 และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
รายที่ 390 ระลอกเมษายน (รายที่ 412 จ. ม.ค.)
เพศชาย อายุ 11 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
ผู้สัมผัสร่วมบ้าน (บุตร) ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
รายที่ 391 ระลอกเมษายน (รายที่ 413 จ. ม.ค.)
เพศชาย อายุ 13 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
ผู้สัมผัสร่วมบ้าน (บุตร) ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
รายที่ 392 ระลอกเมษายน (รายที่ 414 จ. ม.ค.)
เพศชาย อายุ 74 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
บิดา ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 388
และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
รายที่ 393 ระลอกเมษายน (รายที่ 415 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 70 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
มารดา ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 388 และภรรยา ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 392
และมีประวัติร่วมงานบวชกับ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
รายที่ 394 ระลอกเมษายน (รายที่ 416 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 32 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
น้องสะใภ้ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 388
และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
รายที่ 395 ระลอกเมษายน (รายที่ 417 จ. ม.ค.)
เพศชาย อายุ 34 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
สามี ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 394
และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
รายที่ 396 ระลอกเมษายน (รายที่ 418 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 50 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
มารดา ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 395
และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
รายที่ 397 ระลอกเมษายน (รายที่ 419 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 10 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
สัมผัสร่วมบ้าน (หลาน) ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 396
และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
รายที่ 398 ระลอกเมษายน (รายที่ 420 จ. ม.ค.)
เพศชาย อายุ 66 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
คณะหมอลำงานบวชคืนวันที่ 5
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
รายที่ 399 ระลอกเมษายน (รายที่ 421 จ. ม.ค.)
เพศชาย อายุ 42 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
ญาติ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 388
และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
รายที่ 400 ระลอกเมษายน (รายที่ 422 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 58 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
มารดา ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 399
และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
รายที่ 401 ระลอกเมษายน (รายที่ 423 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 70 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
คณะหมอลำ (นักร้อง) งานบวชคืนวันที่ 5
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
รายที่ 402 ระลอกเมษายน (รายที่ 424 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 46 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
เพื่อน ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 388
และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
รายที่ 403 ระลอกเมษายน (รายที่ 425 จ. ม.ค.)
เพศชาย อายุ 67 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
บิดา ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 399
และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
รายที่ 404 ระลอกเมษายน (รายที่ 426 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 45 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
ภรรยา ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 399
และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
แสดงความคิดเห็น