ข่าวดีคนชุมแพ!!เทศบาลเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น เล็งจอง‘ซิโนฟาร์ม’ ฉีดให้กับปชช.ในพื้นที่

เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ ประชุมปรึกษาหารือแบบบูรณาการในการจัดการวัคซีนทางเลือก”ซิโนฟาร์ม” ของเทศบาลเมืองชุมแพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับวัคซีนโควิด-19ให้ครอบคลุมและเป็นการสนับสนุนรัฐบาล โรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข โดยเร่งด่วน และเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564

แสดงความคิดเห็น