‘ร้อยเอ็ด’สุดปัง!!ดัน ‘ข้าวหอมมะลิ’ ทุ่งกุลาฯขยายตลาดออนไลน์ส่ง ‘จีน’

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน การส่งเสริมการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 3 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด, นายทินกร อ่อนประทุม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เนเชอรัลไทย ซัพพลาย จำกัด (ผู้มีประสบการณ์ส่งออกไปจีน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยในที่ประชุมได้มีการหารือกฎระเบียบ เงื่อนไขการนำเข้า การจัดจำหน่ายและอุปสรรคทางการค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน

แสดงความคิดเห็น