คู่สร้างคู่สม ‘ประวิตร’ นั่งหัวหน้าพรรค พชปร. คู่ ‘ธรรมนัส’ เลขาธิการพรรคคนใหม่

 “ประวิตร วงษ์สุวรรณ” ลาออกหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ก่อนที่กก.บริหารพรรคจะเลือกกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคใหม่ ด้าน “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” ผงาด เลขาธิการพรรค
รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 18 มิ.ย. 64 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ  (KICE) จ.ขอนแก่น ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เมื่อเวลา 10.00 น. โดยนายทะเบียนพรรค ได้แจ้งที่ประชุมว่า พล.อ.ประวิตร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค มีหนังสือแจ้งถึงกรรมการบริหารพรรคว่ามีความประสงค์ลาออกจากหัวหน้าพรรค มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และตามข้อบังคับพรรคข้อที่ 15 เมื่อหัวหน้าพรรคลาออก ให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งไปด้วยทั้งหมด แล้วแต่งตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นมาแทน
จากนั้นนายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้แจ้งในที่ประชุมว่าเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกต้องดำเนินการเลือกใหม่ในที่ประชุมใหญ่พรรค ด้วยวิธีการลงคะแนนลับ ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ได้เสนอที่ประชุมถึงสัดส่วนกรรมการบริหาร จำนวน 26 คน ก่อนจะเสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร ให้กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง โดยไม่มีใครเสนอชื่อแข่ง
ในลำดับถัดมาที่ประชุมได้เสนอชื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเลขาธิการพรรค ขณะที่นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง ส.ส.สุโขทัย จากกลุ่มสามมิตร ได้เสนอชื่อนายอนุชา นาคาศัย ชิงตำแหน่งด้วย แต่นายอนุชาได้ลุกขึ้นแจ้งที่ประชุมขอถอนตัว เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงาน
ซึ่งที่ประชุมมีมติปรับลดจำนวนกรรมการบริหารพรรค จาก 27 คน เหลือ 26 คน พร้อมมีมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ 1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ โดยมีการเสนอเพียงรายชื่อเดียวแบบไร้คู่แข่ง 2.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นเลขาธิการพรรค 3.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิก
แสดงความคิดเห็น