‘มหาสารคาม’คุมเข้ม!!สั่งปิดเข้า-ออก 2 หมู่บ้าน พร้อมปิดโรงเรียนเขตเทศบาล 14 วัน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 2564 เวลา 14.00 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 22/2564 ร่วมกับคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง อำเภอทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โอกาสนี้ นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยนายโกพัสต์ สมสาร์ รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมการประชุม

โดยที่ประชุมมีมติว่า ให้ปิดสถานศึกษาทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยจัดการแบบออนไลน์หรือปิดเป็นการชั่วคราว 14 วัน ปิดเข้าออกหมู่บ้าน ม.2 บ้านโนนมี้ และ ม.4 บ้านหนองบัว ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม เพื่อควบคุมการระบาดโควิด-19 จนถึง 30 มิ.ย. 64 ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้ารายงานตัวเพื่อประเมินความเสี่ยงและกักตัวเองเป็นเวลา 14 วันโดยเคร่งครัด และกำชับทุกภาคส่วนในการร่วมทานอาหารกลางวันให้เว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งพบว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงในการระบาดของโรค ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แสดงความคิดเห็น