เสร็จสมบูรณ์‘อุโมงค์หินลับ’!!อุโมงค์รถไฟทางคู่ ‘สายอีสาน’‘ยาวที่สุดในไทย’โดยฝีมือผู้รับเหมาไทย

ขอบคุณภาพ Asian Engineering Consultants

เสร็จสสมบูรณ์ ‘อุโมงค์หินลับ’ อุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กว่า 5.2 กิโลเมตร แล้วด้วยฝีมือผู้รับเหมาไทย ITD และ RTส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟทางคู่สายมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ (ทางคู่โคราช) 

ขอบคุณภาพ โครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทย Thailand Infrastructure

ขอบคุณภาพ Asian Engineering Consultants

เมื่อวันที่ 19 มิถุนยน  2564 นายอิสรินทร์ สุวัฒโน รองประธานกรรมการบริหารฯ และคุณไพบูลย์ โชคไพรสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)พร้อมด้วยผู้รับจ้างก่อสร้าง ไอทีดี – อาร์ที ถือฤกษ์ดีร่วมกดปุ่มระเบิดทะลุอุโมงค์ ความยาว 5.2 กม. ถือเป็นอุโมงค์รถไฟทางคู่ที่ยาวที่สุดในประเทศ ณ อุโมงค์บ้านหินลับ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ขอบคุณภาพ Asian Engineering Consultants

“อุโมงหินลับ” เป็นส่วนหนึ่งในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ ตั้งอยู่ระหว่างสถานีผาเสด็จกับสถานีหินลับ โดยมีระยะทางยาว 5.85 กม. เมื่อเสร็จแล้วจะเป็นอุโมงค์รถไฟทางคู่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สำหรับโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ดำเนินการตามแผนเร่งรัดรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนเพื่อการขนส่งและจัดการโลจิสติกส์ โดยมีระยะทาง 136 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางก่อสร้างดังกล่าวจะผ่าน 2 จังหวัดคือ สระบุรี และนครราชสีมา

ขอบคุณภาพ Asian Engineering Consultants

ส่วนของอุโมงค์ในช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ นี้อยู่ในสัญญาที่ 3 ของโครงการทางคู่สายอิสาน มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระในโครงการมีทั้งหมด 3 อุโมงค์ได้แก่
– อุโมงค์มาบกะเบา 5.20 กิโลเมตร เป็นอุโมงค์ทางเดี่ยว ขนานกัน
– อุโมงค์มวกเหล็ก 0.26 กิโลเมตร เป็นอุโมงค์ทางคู่
– อุโมงค์คลองขนานจิต 1.17 กิโลเมตร เป็นอุโมงค์เป็นอุโมงค์ทางเดี่ยว ขนานกัน
ระยะทางอุโมงค์รวม 6.63 กิโลเมตรผู้รับเหมาก่อสร้างในสัญญานี้ คือ กิจการร่วมค้า ITD-RTมูลค่าสัญญา 9,290 ล้านบาท
แสดงความคิดเห็น