สิ้นมิ.ย.นี้ต้องเสร็จ “อธิรัฐ” รมช.คมนาคม สั่งเร่งปรับปรุงตลิ่ง ‘ลำน้ำพอง’แก้ตลิ่งพังกระทบบ้านเรือนปชช.

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บริเวณตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว ประสบปัญหาการกัดเซาะของลำน้ำพอง ทำให้แนวป้องกันตลิ่งเดิมซึ่งเป็นเขื่อนแบบหินทิ้ง ระยะทางกว่า 100 เมตร เกิดการเคลื่อนตัวและพังทลายทำให้แนวรั้วบ้านของประชาชนได้รับความเสียหายและเกิดความกังวลว่าจะเป็นอันตรายต่อบ้านที่อยู่ชิดแนวตลิ่งที่ถูกกัดเซาะ ซึ่งกรมเจ้าท่า (จท.) ได้เร่งปรับปรุงซ่อมแซมด้วยการตอกเสาเข็มและโครงสร้างคานรัดหัวเสาเข็มขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมราวกันตก และก่อสร้างรั้วบ้านประชาชนที่ได้รับผลกระทบ แต่การปรับปรุงบริเวณดังกล่าว มีความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างมีความคับแคบและสันเขื่อนชิดชายคาบ้าน จึงทำให้เครื่องจักรที่ใช้ตอกเสาเข็มปฏิบัติงานไม่สะดวก รวมทั้งภายในบ้านพักมีผู้ป่วยพักอาศัยอยู่
ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ จท. ปรับรูปแบบการดำเนินงานดังนี้
1. ปรับถมดินขยายพื้นที่สันเขื่อนให้มีความกว้างมากขึ้น เพื่อให้เครื่องจักรที่ตอกเสาเข็มสามารถปฏิบัติงานได้สะดวก
2. การตอกเสาเข็มให้ทำได้ โดยการนำส่งและยกตอกทันที เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีพื้นที่กองเก็บ และให้เริ่มจากด้านในและถอยหลังออกมา เนื่องจากไม่มีพื้นที่หันกลับหรือหมุนกลับของเครื่องจักร
3. การตอก/การตัดหัวเสาเข็มให้ทำงานเป็นช่วงเวลา เพื่อผ่อนปรนการสั่นสะเทือนจากการปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยน้อยที่สุด
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ จท. เร่งปรับปรุงให้แล้วเสร็จ เพื่อเปิดให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกภายในเดือนมิถุนายน 2564 รวมทั้งให้พิจารณาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพิ่มเติมในระยะต่อไป จำนวน 2 จุด ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ที่มา>.ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม
แสดงความคิดเห็น