ครูสังกัด อบจ.มหาสารคามแต่งชุดแฟนตาซี สอนออนไลน์

มิติใหม่สอนออนไลน์ ครูสังกัด อบจ.มค.แต่งชุดแฟนตาซี ดึงความสนใจกระตุ้นนักเรียนอยากเรียนออนไลน์มากขึ้น


รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 18 มิ.ย. 64 ที่ห้องประชุม OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายก อบจ.มหาสารคาม นายชูศักดิ์ หล่มศรี รองนายก อบจ.มค. นายชัยรัตน์ รัตนพร ที่ปรึกษา นายก อบจ.มค. นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ ที่ปรึกษา นายก อบจ.มค. เยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม เพื่อกำกับ ติดตามให้ข้อเสนอแนะสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดมหาสารคามได้ประกาศให้ปิดสถานศึกษาทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยจัดการเรียนแบบออนไลน์หรือปิดเป็นการชั่วคราว 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.ถึงวันที่ 1 ก.ค. 64

โดยโรงเรียนโคกก่อพิทยาคมซึ่งเป็น 1 ในโรงเรียนสังกัดอบจ.มหาสารคาม ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตมาใช้สอน(โปรแกรม Facebook Group) เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามปกติ ซึ่งครูผู้สอนแต่ละคนได้คิดรูปแบบการแต่งตัว ปรับวิธีการสอนทางออนไลน์ให้เป็นที่สนใจ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเข้ามาเรียนกันมากๆ สร้างความสนุกสนานครื้นเครงตื่นเต้นให้กับนักเรียนที่นั่งเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน เพราะไม่เคยเห็นครูแต่งตัวแบบนี้ในการสอน ทำให้มีนักเรียนเข้ามาเรียนเกือบครบทุกคน

ซึ่งทางโรงเรียนจะมีการประเมินทุกอาทิตย์ ทั้งครูผู้สอนและนักเรียน เพื่อจะได้ทราบว่าการเรียนการสอนมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นเรื่องที่ยากที่จะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ ครูผู้สอนจึงต้องคิดค้นหาวิธีหรือรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ ที่น่าสนใจมานำเสนอ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและจะพัฒนาต่อยอดในการจัดการการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีแก่ผู้เรียนต่อไป

แสดงความคิดเห็น