นายกทน.ขอนแก่นเดินหน้าลุยงานต่อ อวด 9 โปรเจคต์ พร้อมแปลงโฉม ‘บึงแก่นนคร’

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 17.00น. ณ บึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี (นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ ,นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ,พ.ต.ท.สมชาย โตเจริญ ) นายกมล กิจกสิวัฒน์ ที่ปรึกษานายก ,เลขานุการนายก (นายสมภพ วงศ์ก่อ ,นายกนิษฐ์ อาวัชนาการ ,นายกฤษฎ์ สว่างไสว) นายสุพัฒน์ พงษ์เพียจันทร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายก สมาชิกสภาเทศบาล( นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ นายรัชตะ รัชตะวินิจ นางสาวณัชชา แสงสุรศักดิ์ ) พร้อมด้วย นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล ,รองปลัดเทศบาล( นางกฤษณา แสนสอาด นายสุปัทม์ ทองรัตน์) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น และพี่น้องชุมชน ร่วมเดินตรวจสอบความเรียบร้อยและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บึงแก่นนคร
นายกเทศมนตรีกล่าวว่า ตามที่คณะผู้บริหารงานเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีนโยบายในการพัฒนา ปรับปรุงบึงแก่นนคร ให้มีความสวยงาม อยู่ตลอดเวลา เหมาะสมกับการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ออกกำลังกาย ของคนขอนแก่น และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองขอนแก่น จึงได้ร่วมกันเดินตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนผู้ใช้บึงแก่นนคร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาด ไฟฟ้าแสงสว่าง ต้นไม้-ดอกไม้ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เทศบาลนครขอนแก่นได้วางแผนจะดำเนินการออกตรวจบึงแก่นนคร ซึ่งหลังจากาการตรวจรอบบึงแก่นนคร พบว่าจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนบึงแก่นนคร ดังนี้
1.กรณีการดูแลรักษาความสะอาดในบึงแก่นนคร ภาพรวมเป็นที่น่าพึงพอใจและจะได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น
2.เทศบาลมีโครงการปรับปรุงทางเดินทางวิ่งและทางเดินแนวตลิ่ง ช่วงจากสวนหนานหนิงท่าน้ำตลาดคนเดิน โดยดำเนินการก่อสร้างตามโครงการให้แล้วเสร็จพร้อมให้บริการปลายปี 64 นี้
3.กรณีไฟฟ้าแสงสว่างดับตามทางเดิน ทางวิ่ง ภายในบึงแก่นนครได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าของเทศบาลดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
4.มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันฯ และงานสวนสาธารณะตัดแต่งต้นไม้และพุ่มไม้รอบบึงให้สะอาด โล่ง และไม่เป็นที่ลับตาผู้คน พร้อมให้จัดเก็บกิ่งไม้ออก เพื่อให้สวยงาม และเน้นดูแลความปลอดภัยทุกจุดบริเวณบึง
5.ให้ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องเล่นเด็ก เช่น พื้นยางกันกระแทกสำหรับเด็ก และ เปลี่ยนและซ่อมแซมเครื่องเล่นเด็กสวนสาธารณะทุกแห่งภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
6.มอบหมายให้สำนักการสาธารณสุขฯ ให้นำเศษใบไม้ เศษกิ่งไม้ รอบบึง นำเข้าโรงปุ๋ย
7.มอบหมายให้ฝ่ายสวนสาธารณะ สำนักการช่างดูแลไม้ดอก ไม้ประดับ เรื่องการเปลี่ยนต้น เปลี่ยนดิน และลงต้นไม้ใหม่ให้สวยงาม
8.มอบหมายให้สำนักการช่างเรื่องการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำทุกจุดบริการ ให้ใช้งานได้ และสะดวกต่อการใช้ทุกเพศทุกวัย รวมถึงให้สำนักสาธารณสุขดูแลเรื่องสุขลักษณะ ความสะอาดเป็นหลัก
9.กรณีที่มีประเด็นเรื่อง การนำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว เข้ามาบริเวณบึงแก่นนครทางคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงเรื่องนี้ จึงมีแนวคิดเรื่อง จัดโซนสัตว์เลี้ยง ส่วนแนวทางจะเป็นเช่นไรนั้น ทางเทศบาล จะเปิดเวทีเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ทุกคน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและหาข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันสำหรับการเดินตรวจความเรียบร้อยของสวนสาธารณะในครั้งต่อไป
แสดงความคิดเห็น