ขอนแก่นเปิดร้านเหล้าให้นั่งได้

ขอนแก่นเคาะมาตรการ ร้านเหล้าเปิดนั่งดื่มได้ ห้างเปิดปกติ พร้อมสั่งซื้อ “ซิโนฟาร์ม” แสนโตส เพียงพอสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ คนในเทศบาลนครขอนแก่น

สรุป ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ขอนแก่น ครั้งที่22/2564 วันที่21/6/64

มาตรการเปลี่ยนแปลง
1 มาตรการเฝ้าระวัง14วัน จากเขตพื้นที่ระบาดแบบกลุ่มก้อนในพื้นที่ควบคุม
2 จัดกิจกรรมได้ไม่เกิน200คน
3 ร้านอาหารสามารถจำหน่ายสุราได้และนั่งดื่มได้ครับ
4 ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ตามเวลาปกติ
5 ร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ต นอกห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดได้ปกติ
6 ในกรณีที่มีการขอจัดกิจกรรมประชุมใหญ่ พรรคการเมือง ให้ขอจัดกิจกรรมจากผู้ว่าฯโดยตรง

-ที่ประชุมมีมติให้เทศบาลสั่งซื้อวัคซีน ซิโนฟาร์มจำนวน100000โดส (50000คน) ให้ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล

เริ่ม 21มิย. ถึง 4กค.

ขอให้ทุกคนคิดเตรียมการ เปิดเมือง
และ จัดมาตรการป้องกันเข้มงวดด้วย
ไม่ให้ เกิดเหตุมา จะโดนควบคุมอีก

แสดงความคิดเห็น