อุดรฯคลายล็อก!!คำชะโนด-วัดป่าภูก้อน-ถนนคนเดิน ยังงดดื่มสุราในร้านอาหาร

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี มีมติเปิดคำชะโนด วัดป่าภูก้อน ถนนคนเดิน โดยมีเงื่อนไข คงมติงดดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในร้านอาหารออกไปอีกระยะ เพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค หวั่นเกิดคลัสเตอร์ร้านอาหาร
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 16/2564 โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดธานี และคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมประชุมที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
สืบเนื่องจากวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( ศบค.) ได้มีมาตรการผ่อนคลายระดับพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดี่ยวกัน จังหวัดอุดรธานี จึงประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการผ่อนคลายของจังหวัด ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีได้เสนอแนวทางเพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา
สำหรับมาตรการผ่อนคลายในแหล่งท่องเที่ยว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปิดวัดป่าภูก้อน วันที่ 22 มิถุนายน 2564 , ถนนคนเดิน เปิดวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ,คำชะโน เปิดวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ส่วนมาตรการผ่อนคลายทั่วไปให้สามารถจัดกิจกรรมที่มีคนร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คนได้ แต่มีเงื่อนไขทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ฝ่าฝืนดำเนินคดีและสั่งปิดทันที
พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและเทศบาลนครอุดรธานี สั่งซื้อวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วน และได้ร่วมกันพิจารณาการจัดสรรวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
แสดงความคิดเห็น