ขอนแก่นสัญญาณดี!!ผู้ว่าฯสั่งปิดรพ.สนาม แห่งที่ 2หลังผู้ป่วยโควิดลดลงต่อเนื่อง

ขอนแก่น สั่งปิด รพ.สนามขอนแก่น แห่งที่ 2 แล้ว หลังสถานการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ร้านอาหารสามารถเปิดให้บริการได้แล้วตามปกติ แต่งดการเล่นดนตรีหรือมหรสพต่างๆอย่างเข้มงวด ด้านการประชุมสามารถจัดได้ไม่เกิน 200 คน หากหากเกิดต้องขออนุญาตเป็นรายๆไป
เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 21 มิ.ย.2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น,นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแกน,พญ.นาตยา มิลด์ ผู้อำนวยการ รพ.ขอนแก่น,นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น,นพ.ไพบูลย์ ปิยะบัณฑิตกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ราม ประชุมร่วมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ครั้งที่22/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวิด-19 และการกำหนดมาตรการในด้านต่างๆในพื้นที่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคจากส่วนงานต่างๆเข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียง
 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้ขอนแก่นไม่มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่ ขณะที่ยอดผู้ป่วยสะสมของการระบาดระลอกใหม่ รวม 567 คน รักษาอยู่ 33 คน ป่ายหายขาดจากอาการแล้ว 549 คน โดยมีผู้เสียชีวิต 5 คน ทั้งหมดต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ดำเนินงานตามมาตรการต่างๆเข้มแข็งและเข้มงวด ขณะที่ความร่วมมือของคนขอนแกนที่ปฎิบัติตามคำแนะนำของทีมแพทย์อย่างรัดกุม จนทำให้จังหวัดถูกจัดอันดับลดลงและมีการกำหนดมาตรการที่ผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งที่ประชุมวันนี้นอกจากการอนุญาตให้จัดการประชุมสัมมนา ตามการเสนอเรื่องของหน่วยงานต่างๆขึ้นมาแล้ว ยังคงมีการขยายจำนวนผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจากเดิมจังหวัดกำหนดไว้ 50 คนให้เป็นไม่เกิน 200 คน หากเกินจำนวนที่กำหนดจะต้องขออนุญาตเป็นรายๆไป และการจัดกิจกรรมต้องปฎิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
 ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาให้ร้านอาหารกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง โดยห้ามเล่นแสดงดนตรี จัดคอนเสริ์ต หรือมหรสพต่างๆเด็ดขาด ขณะที่ผับ บาร์ และดิสโก้เธค รวมไปถึงบ่อนไก่ และมวยตู้ รวมทั้งร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต หรือสวนสนุกยังคงไม่อนุญาตให้เปิดบริการ ขณะเดียวกันจากสถานการณ์ที่คลี่คลายลง จึงได้ขอมติที่ประชุมปิดโรงพยาบาลสนาม จ.ขอนแก่น แห่งที่ 2 พุทธมณฑลอีสานที่จังหวัดได้จัดตั้งขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ในภาพรวมคลี่คลายลง และโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 ที่หอพักที่ 26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังคงสามารถรับผู้ป่วยได้อีกจำนวนมาก ที่ประชุมจึงมีมติปิดโรงพยาบาลสนามดังกล่าวและให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานจาก อบจ.ขอนแก่น และ รพ.สิรินธร จ.ขอนแกน กลับต้นสังกัดและปฎิบัติหน้าที่ปกติตามเดิม”
ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า มาตรการที่ผ่อนคลายต่างๆนั้นทั้งมดจะยังยึดคำสั่งของรัฐบาล และ ศบค.อย่างรัดกุม เราจะไม่ฝ่าฝืนหรือกระทำการใดที่ขัดต่อคำสั่งของส่วนกลาง และการผ่อนคลายตามมติที่ประชุมวันนี้ในทุกเรื่อง จะมีคณะทำงานออกตรวจมาตรฐานการให้บริการว่าสามารถปฎิบัติตามได้เกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขที่กำหนดหรือไม่ หากฝ่าฝืนหรือพบข้อบกพร่องใดๆก็จะมีความผิดตามกฎหมายควบคุมโรคทันที อย่างไรก็ตามที่ประชุมยังได้รับทราบและให้ความเห็นชอบตามที่ี่เทศบาลนครขอนแก่นเสนอขอจัดซื้อวัคซีนทางเลือกจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 100,000 โดส โดยมอบหมายให้คณะทำงานดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอน รวมทั้ข้อกฎหมายต่างๆที่กำหนดไว้ในภาพรวม
แสดงความคิดเห็น