นายกทน.ขอนแก่นลั่น!!ได้ฉีค ‘ซิโนฟาร์ม’ทุกกลุ่มตั้งเป้ารอบแรก 50,000 คน

นายกทน.ขอนแก่นลั่น!!ได้ฉีค ‘ซิโนฟาร์ม’ทุกกลุ่ม  ตั้งเป้ารอบแรก 50,000 คน พร้อมเปิด ถนนคนเดินสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เตรียมเปิดถนนฅนเดิน วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 และชี้แจงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโควิด -19
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น กล่าวว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เตรียมการเปิดถนนฅนเดิน ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย โดยต้องคำนึงถึงมาตรการด้านสาธารณสุขฯ เป็นสำคัญ
ด้านความคืบหน้าถึงแผนการจัดหาวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) นั้น จากการเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 22 / 2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นอนุมัติในหลักการให้เทศบาลนครขอนแก่นจัดหาวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นที่เรียบร้อยร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการได้เห็นชอบกลุ่มเป้าหมาย (รอบแรก) จำนวน 50,000 คน แบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ 1.ครู / บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด 2. กลุ่มผู้ค้าในตลาด และประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป 3. กลุ่มเปราะบางไม่น้อยกว่า 5,000 คน ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ , ผู้พิการ , ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้จะต้องนำข้อมูลมาเชื่อมโยงกับแอพพลิเคชั่นเดิม เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน
ซึ่งขณะนี้กำลังรอการตอบรับจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2564 เทศบาลจะมีการสำรวจและสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบออนไลน์และการแจกแบบสอบถามกับทางชุมชนโดยผู้นำชุมชน ว่าประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนของเทศบาลในครั้งนี้อย่างไรบ้าง หากมีความคืบหน้า เทศบาลจะรายงานให้ทราบต่อไป
แสดงความคิดเห็น