ขอนแก่นคลายล็อก!!ร้านอาหาร /สนามมวย/ ห้าง /ศูนย์การค้าเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นท

ผู้ว่าฯขอนแก่น  สั่งผ่อนคลายมาตรการให้ร้านอาหาร สนามมวย ห้าง ศูนย์การค้า เปิดบริการได้ตามเวลาปกติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ ภายใต้มาตรการควบคุมโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
22 มิ.ย. 64 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นได้มีมาตรการผ่อนคลายให้แก่ร้านอาหารซึ่งได้อนุญาตให้เปิดบริการในสภาวะปกติแล้ว ตามช่วงเวลาที่ได้จดทะเบียนเอาไว้ในแต่ละร้าน แต่ในส่วนของสถานบันเทิงยังคงต้องให้ปิดให้บริการอยู่ ส่วนของห้างสรรพสินค้าได้ให้เปิดบริการตามที่ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ได้กำหนดเวลาเปิด-ปิดไว้ตามปกติแล้ว
 นอกจากนี้ จังหวัดขอนแก่นยังอนุญาตให้สนามมวยเปิดดำเนินการได้ เนื่องจากถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬา แต่จะต้องมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชม ส่วนของการจัดกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุม สัมมนา หรือจัดนิทรรศการ ให้เป็นไปในตามที่ ศบค.กำหนด คือต้องไม่เกิน 200 คน ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T-A ในกรณีที่ต้องมีการประชุม สัมมนา และจัดนิทรรศการต่างๆ ในปริมาณคนที่มากกว่านั้น ให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น
 ส่วนการประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขออนุญาตจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีจำนวนคนประมาณ 1,100 คน โดยจะเป็นการประชุม สัมมนา แบบเผชิญหน้าจริง 300 คน และมีพื้นที่ที่เพียงพอตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด คือ 1 คนต่อ 5 ตารางเมตร ส่วนอีก 800 คนที่เหลือ จะเป็นการปฐมนิเทศแบบออนไลน์ จึงขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ปฏิบัติตามความเหมาะสม จังหวัดขอนแก่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสนับสนุนภารกิจของพี่น้องประชาชน ห้างร้านและภาคเศรษฐกิจให้มีการเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่เหมาะสมภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดที่มีประสิทธิภาพ และในการประชุม คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ได้มีมติให้ปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 2 ที่พุทธมณฑลอีสานชั่วคราวก่อน แต่ยังคงเหลือโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยังต้องคงไว้ เพื่อเปิดให้บริการแก่ผู้ที่อาจจะมีผลกระทบในพื้นที่
แสดงความคิดเห็น