อบจ.อุดรฯดีคัก!!ซื้อเวชภัณฑ์ป้องกัน ‘โรคลัมปีสกิน’แจกให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ฟรี

#ดีอีหลี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดงบประมาณ 5 แสนบาท ซื้อยาเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันและควบคุมโรคลัมปิสกิน ส่งมอบให้ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำไปให้การช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือในพื้นที่รับผิดชอบ 20 อำเภอ 

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้มอบยาเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันและควบคุมโรคลัมปิสกิน ให้นายพนธ์สมิทธ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี คณะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ปศุสัตว์อำเภอ หัวหน้าส่วนการงานร่วมพิธี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีอนุมัติงบจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ป้องกันและควบคุมโรคลัมปิสกิน ประกอบด้วยยาแก้ปวดลดไข้ ฟลูนิชิล ชนิดฉีด ขนาดบรรจุ 100 มล. จำนวน 380 ขวด ยาปฏิชีวนะเพนนิชิลลิน และสเตร็บโตมัยซีน ชนิดฉีด ขนาดบรรจุ 100 มล.จำนวน 340 ขวด และยากำจัดพยาธิภายนอก ฟลูเมทริน 6 เปอร์เซ็นต์ ขนาดบรรจุ 100 มล. จำนวน 790 ขวด วงเงิน 500,000 บาท ตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอรับการสนับสนุน ซึ่งหลังพบการแพร่ระบาดจังหวัดได้หารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ แม้จะทราบว่ากรมปศุสัตว์จะนำเข้าวัคซีน ประมาณ 60,000 โดส

เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการให้ทันต่อสถานการณ์ ประกอบกับในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีพบการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ วันละ 300-400 ตัว จะรอยาจากส่วนกลางคงไม่ทัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมปศุสัตว์จังหวัด จึงจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและป้องกันโรคให้กับเกษตรกร และให้การสนับสนุนยาเวชภัณฑ์มาช่วยเหลือเกษตรกร

 นายพนธ์สมิทธ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ภัยพิบัติครั้งนี้ มาเร็วมาก ถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีไม่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรคงแย่ ปัจจุบันตัวเลขสัตว์ป่วยทั้งจังหวัดประมาณเกือบ 8 พันตัว ตาย 360 ตัว บางส่วนรักษาหาย แนวโน้มโรคสัตว์โตจะไม่ตาย แต่ว่าต้องรักษาอย่างทันท่วงที เราจะนำยาทั้งหมดแจกจ่ายให้ทางปศุสัตว์อำเภอไปบริการให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ฟรี ไม่เก็บค่าใช้จ่าย

แสดงความคิดเห็น