อุดรฯคุมเข้ม!!ผู้เดินทางเข้าพื้นที่จาก 22 จว.ต้องกักตัวในที่รัฐจัดให้ 14 วัน

ผู้ว่าฯอุดร ประชุมรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19 หลัง กทม.ปิดแคมป์คนงาน หวั่นแห่กลับจังหวัด พร้อมงัดมาตรการจากผู้ที่เดินทาง 22 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง ต้องกักตัวที่รัฐจัดใหม้ ( Local Quarantine) ที่จัดไว้ทุกอำเภอ ไม่ให้กักตัวที่บ้าน  เป็นเวลา 14 วัน 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 17/2564 โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายจรุญ ถาวรจักร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
จังหวัดอุดรธานีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 19 คน รวมสะสม ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2564 มีผู้ติดเชื้อสะสม 609 คน รักษาหายกลับบ้านแล้ว 496 คน รักษาตัวในโรงพยาบาล 104 คน มีอาการรุนแรง 5 คน เสียชีวิตสะสม 9 คน ซึ่งจากการสอบสวนโรคพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่เป็นผู้เดินทางกลับจากจังหวัดพื้นที่แดง (กรุงเทพและจังหวัดปริมณฑล ) ถือเป็นการนำเชื้อเข้าจังหวัดและแพร่เชื้อให้กับคนใกล้ชิดในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการป้องกันและยั้งยับการแพร่ระบาดในพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จึงเรียกประชุมคณะกรรมการโรงติดต่อเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อร่วมหาแนวทางในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประกอบกับช่วงสัปดาห์นี้พบมีการเคลื่อนย้ายของประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงเข้าภูมิลำเนาจังหวัดอุดรธานี และตรวจพบกลุ่มคลัสเตอร์สถานศึกษาวันนี้ที่ประชุมจึงหารือร่วมกันทุกส่วนเพื่อให้ชาวอุดรธานีปลอดภัยและลดความกังวลใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นจังหวัดจะประกาศให้งดการเรียนการสอนแบบ ON Site ในทุกโรงเรียนทุกสังกัดรวมทั้งสถานดูแลเด็กเล็ก โรงเรียนกวดวิชา ออกไป 3 สัปดาห์ เริ่ม 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า เบื้องต้นให้ทุกโรงเรียนในทุกสังกัด ทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษา องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น สถานดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด งดการเรียน ON Site ถึง 16 กรกฎาคม 2564 และก่อน 16 กรกฎาคม จะพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งไม่ใช่ปิดเรียนแต่ให้ใช้การเรียนการสอนแบบ On-Air, Online ,On Demand ,On Hand ทดแทนเพื่อไม่ให้นักเรียนได้รับผลกระทบและสามารถนับชั่วโมงเรียนได้ โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาดำเนินการปรับรูปแบบการเรียบการสอนให้เหมาะสม อนึ่งเพื่อเป็นการเตรียมสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับอุดรธานีและไม่มีสถานที่กักตัว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี บูรณาการความร่วมมือ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จัดสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ หรือ Local Quarantine ที่หอพักชายมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง เบื้องต้นเตรียมไว้ 120 ห้อง พร้อมสั่งการให้ทั้ง 20 อำเภอตั้ง Local Quarantine อำเภอรองรับการกักตัวของพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา
การเปิดคำชะโนด ซึ่งก่อนหน้านี้มีกำหนดเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จังหวัดประกาศเลื่อนเปิดออกไปไม่มีกำหนด ส่วนถนนคนเดินนายกเทศมนตรีนครอุดรธานียืนยันเปิดให้บริการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง ในขณะที่วัดป่าภูก้อนมอบหมายให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าของสถานที่พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
พลตำรวจตรีพิษณุ อุณหเสรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า วันนี้เราต้องให้ความสนใจกับการเคลื่อนย้ายแรงงานที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ให้ตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองทั้งสถานีรถไฟ สถานีขนส่ง สนามบิน และจุดตรวจที่โนนสะอาดขาเข้าจากจังหวัดขอนแก่นมาจังหวัดอุดรธานี
สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 22 จังหวัด ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในหมู่บ้านล่วงหน้า 1 วัน เมื่อเดินทางเข้าพื้นที่ให้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 เร็วที่สุด และให้กักตัว 14 วัน ยกเว้นกรณีได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม หรือ แอสตร้าเซนเนก้า อย่างน้อย 1 เข็ม เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ หรือ แอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม ไม่ต้องกักตัว 14 วันแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด
ในการประชุมครั้งนี้นายแพทย์ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ชี้แจงการออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 “สำหรับการเดินทางออกนอกประเทศ” โดยผู้ขอใบรับรองต้องยื่นใบคำร้อง พร้อมแนบหนังสือเดินทาง (Passport )และบัตรประชาชน ฉบับจริงและสำเนา ,เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ฉบับจริงและสำเนา ค่าธรรมเนียม 50 บาท ยื่นขอได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ,โรงพยาบาลอุดรธานี, โรงพยาบาลกุมภาปี และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี (ภายใน 7 วัน ) เริ่มขอได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
แสดงความคิดเห็น