ขอนแก่นน่าห่วง!!ผู้ว่าฯเผยติดเชื้อรายใหม่ 13 รายส่วนใหญ่มาจากพื้นที่เสี่ยง

ผู้ว่าฯเผยติดเชื้อรายใหม่ 13 ราย ส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ เสี่ยง  สั่งกำชับทุกหน่วยเฝ้าระวังคุมเข้มโควิด-19 เร่งประสานนายจ้างห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด หากมีแรงงานกลับจากพื้นที่เสี่ยง 10 จังหวัด ต้องกักตัว 14 วัน
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ขอนแก่นวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้น 13 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมของการระบาดระลอกใหม่ รวมทั้งสิ้น 625 ราย โดยยังคงรับการรักษาอยู่ 62 ราย รักษาหายแล้ว 558 ราย เสียชีวิตสะสม 5 ราย ซึ่งจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ ทั้ง 13 รายนั้น พบว่า 11 ราย เป็นผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ดังนั้นมาตรการคุมเข้มตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ทั้งการควบคุม ป้องกัน สอบสวนโรค ทุกอำเภอของจังหวัด จะต้องเข้มข้นและรัดกุมมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันจากข้อมูลการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ที่มีการรายงานตัวผ่านระบบคิวอาร์โค้ดไทยชนะ ตั้งแต่วันที่ 25-28 มิถุนายน 2564 พบว่า มีประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่ถึง 364 ราย ส่วนใหญ่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ในชุมชน หมู่บ้าน คือผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และ อสม. จะต้องประสานการทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ในการตรวจติดตามและประเมินสถานการณ์แบบคนต่อคน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของคนขอนแก่น
“ในวันที่ 25 มิถุนายน ขอนแก่นพบผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย วันที่ 26 มิถุนายน พบผู้ป่วย รายใหม่ 10 ราย ในจำนวนนี้ 9 ราย เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าขณะนี้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ขอนแก่น นอกจากการเดินทางกลับหลังจากไปทำงานที่ต่างจังหวัด หรือพื้นที่เสี่ยงต่างๆ และได้รับผลกระทบจากการปิดแคมป์คนงานและล็อคดาวน์ในบางพื้นที่ ตามคำสั่งของ ศบค. แล้ว บางส่วนคือกลุ่มที่เดินทางมารักษา ทำให้การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในการรับมือกับผู้ป่วยต่อจากนี้ไปต้องตรวจย้ำแบบเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าแม้จังหวัดขอนแก่น จะมีคำสั่งปิด รพ.สนามแห่งที่ 2 แล้ว แต่จำนวนเตียงผู้ป่วยเฉพาะที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 นั้น ขณะนี้ยังคงสามารถรองรับได้อีก 466 เตียง และยังคงมี รพ.สนามขอนแก่น แห่งที่ 1 ที่ หอพัก 26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในความรับผิดชอบของ รพ.ศรีนครินทร์ ที่จะสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อได้โดยทันที”
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น จะมีการหารือถึงแนวทางการจัดการเรื่องแรงงาน ซึ่งขณะนี้ได้มีคำสั่งให้นายจ้างทุกบริษัทฯในเขต จังหวัดขอนแก่น ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า-ออก จากพื้นที่จังหวัดเด็ดขาด โดยสั่งการให้ จัดหางานจังหวัด,แรงงานจังหวัด รวมทั้งสำนักงานประกันสังคม เร่งประสานงานร่วมกับสถานประกอบการทุกกิจการในพื้นที่ ขณะที่แรงงานที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง 10 จังหวัด จะต้องกักตัว 14 วัน และให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานทุกคน โดยนายจ้างจะต้องประสานงานกับพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อปิดล็อคแรงงานทั้งหมดที่เดินทางกลับมาไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อ โดยในระยะเวลา 14 วัน ที่กักตัวนั้น ห้ามมีการลักลอบหรือการจ้างงานเด็ดขาด หากพบมีการฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทันที.
แสดงความคิดเห็น