อุดรฯเข้มจริง!!ตั้งจุดสกรีนคนกลับจากพื้นที่เสี่ยงสูง วันแรกส่งเข้า ‘ศูนย์กักตัว’กว่า 62 คน

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่หอพักชายมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน พร้อมด้วยนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธีระภัทร ผิวสวัสธ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี นายณรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้มข้นสูงสุด และพื้นที่เสี่ยงเข้มข้นจาก 22 จังหวัด รวม 62 คน เข้าศูนย์กักตัวที่รัฐจัดให้ (Local Quarantine) ภายใต้ชื่อ “ศูนย์โฮมฮักอุดรธานี” เพื่อกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน ตามมาตรการจังหวัด ซึ่งถ้ามีภูมิลำเนาในอำเภออื่นๆที่ไม่ใช่อำเภอเมืองอุดรธานี จะมีการส่งไปกักตัวที่ศูนย์กักตัวอำเภอ ซึ่งมีอยู่ครบทั้ง 20 อำเภอ
ในส่วนของศูนย์โฮมฮักอุดรธานี แห่งนี้เป็นศูนย์ระดับจังหวัด เป็นอาคารหอพักนักศึกษาชาย สูง 5 ชั้น มี 120 ห้อง แต่ละห้องมีห้องน้ำในตัว ทางจังหวัดได้จัดเตรียมชุดเครื่องนอนชุดใหม่ และของใช้ส่วนตัวให้ทุกห้อง
ทั้งนี้ก่อนเข้าที่พักประชาชนทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรองโดยการซักประวัติ หากได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีเวลาผ่านมา 4 สัปดาห์หรือ 28 วัน ก็จะอนุญาตให้กลับบ้านได้ ในขณะที่ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนยังไม่ครบ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ กรอกประวัติ เพื่อเตรียมส่งต่อข้อมูลให้อำเภอตามภูมิลำเนาของผู้กักตัว ทั้งนี้ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ทางจังหวัด กำหนดขึ้นเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง 22 จังหวัด และคนที่รักไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
สำหรับการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ให้กับผู้เข้ากักตัว ได้มีการประกอบกำลังเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี ที่ทำปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี ให้การช่วยเหลือดูแลและอำนวยความสะดวก จัดน้ำดื่มบรรจุขวด และอาหารให้ครบ 3 มื้อ สำหรับอาหารเย็นมื้อแรกวันนี้เป็นเมนู ข้าวขาหมู ข้าวหมูแดง ข้าวมันไก่ ข้าวไก่กรอบทอด
แสดงความคิดเห็น