‘ภูเวียง’น่าห่วง!!แรงงานก่อสร้างคืนถิ่น ทำยอดผู้ติดเชื้อโควิดพุ่ง 17 ราย

รายงานสถานการณ์ COVID-19 อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นณ วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2564  ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 17 ราย

รายที่ 1 หญิงไทย อายุ 41 ปี รายที่ 2 ชายไทย อายุ 46 ปี รายที่ 3 ชายไทย อายุ 18 ปี รายที่ 4 ชายไทย อายุ 32 ปี รายที่ 5 ชายไทย อายุ 45 ปี รายที่ 6 ชายไทย อายุ 51 ปี รายที่ 7 หญิงไทย อายุ 52 ปี รายที่ 8 ชายไทย อายุ 40 ปี รายที่ 9 ชายไทย อายุ 52 ปี รายที่ 10 ชายไทย อายุ 19 ปี รายที่ 11 ชายไทย อายุ 55 ปี รายที่ 12 ชายไทย อายุ 59 ปี รายที่ 13 หญิงไทย อายุ 22 ปี รายที่ 14 ชายไทย อายุ 26 ปี รายที่ 15 หญิงไทย อายุ 31 ปี รายที่ 16 ชายไทย อายุ 35 ปี รายที่ 17 ชายไทย อายุ 35 ปี

มาจากไซต์ก่อสร้างสุวรรณภูมิ พระราม 3 กทม. กลับภูมิลําเนาอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตําบลหว้าทอง อําเภอภูเวียง

16-26 มิ.ย.2564 ทํางานที่ไซต์งานสุวรรณภูมิ พระราม 3 27 มิ.ย. 2564 ออกเดินทางกลับมาโดยรถยนต์ส่วนตัว 4 คัน 28 มิ.ย. 2554 เวลา 9.00 น. ถึงอําเภอภูเวียง เข้ารับตรวจที่

รพ.ภูเวียง โดยยังไม่เข้าพื้นที่ 29 มิ.ย. 2564 ผลตรวจยืนยัน พร้อมนําส่ง รพ.สนามขอนแก่น/รพ.ชุมแพ พบเชื้อ COMID-19

ข้อมูล ณ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2564

แสดงความคิดเห็น